Dodatki fitobiotyczne i immunostymulujące w żywieniu drobiu


Damian Bień, Joanna Piotruk, Monika Michalczuk, Wojciech Wójcik, Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz


Archiwum

W produkcji mięsa drobiowego ptaki poddawane są wielu wyzwaniom (warunki klimatyczne, zmiany paszy, obciążenie mikrobiologiczne, stres podczas chowu), zakłócającym prawidłowe funkcjonowanie ich organizmów. Działania te pośrednio wpływają na przewód pokarmowy, co skutkuje upośledzeniem wchłaniania składników pokarmowych, a w konsekwencji obniżeniem wydajności i wzrostem śmiertelności. 

Bieżący numer