Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2021

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.     Wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków rasy żółtonóżka kuropatwiana i karmazyn, cz. II

         Józefa Krawczyk
6.      Sezonowość spożycia jaj w Polsce na tle wieloletniej tendencji w rozwoju ich produkcji i zużycia, cz. III
         Krystyna Świetlik
10.    Zawartość pierwiastków toksycznych w tkankach drobiu
         Agnieszka Nawrocka, Maciej Durkalec, Wojciech Kozdruń
14.    Rola kwasu guanidynooctowego w ograniczaniu miopatii u drobiu, cz. I
         Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
18.    Ochrona hodowli przed salmonellą i przegrzaniem
         Klaudia Lenhardt
20.    Znaczenie warunków środowiskowych w odchowie kurcząt
         Eugeniusz Herbut, Piotr Herbut
24.    Żywienie a zapalenie skóry podeszwy stopy, cz. I
         Adam Mirowski
28.    Dodatki paszowe dla drobiu
         Franciszek Brzóska
33.    Szczep ma znaczenie: wyselekcjonowana kombinacja jest kluczem dla udanego rozwiązania
         Christophe Bostvironnois, Katarzyna Walczyk
36.    Mechaniczne łapanie brojlerów w chowie ściółkowym
         Przemysław Marek
40.    Choroba Mareka, cz. IV
         Wojciech Kozdruń
44.    Jak zapewnić sukces niosek już w pierwszym okresie ich wychowu?
         Henryka Grażyna Korytkowska
48.    Ortofenylofenol – skuteczna dezynfekcja metodą ultradyfuzji
         Anna Sobieszczańska
50.    Koronawirusy ptaków i ludzi – podobieństwa i różnice, cz. I
         Wojciech Hodorowicz
55.    Koło ratunkowe dla świeżego mięsa drobiowego w czasach COVID-19, cz. I
         Katarzyna Jankowska
59.    Produkcja indyków w Polsce w 2020 r.
         Marian Biegański
63.    Ptasia grypa spędza sen z powiek drobiarzom na całym świecie!
         Andrzej Konarkowski
69.    Nowe Prawo Zamówień Publicznych – zagadnienia wybrane
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
72.    Wiosenny spacer melomana
         Magda Podbylska
74.    Skuteczność roszczeń odszkodowawczych wobec skarbu państwa w czasach COVID-19
         Renata Karbowska-Kuźma
77.    Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
79.    Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE
         Elżbieta Anders
80.    Analiza: Polskie jaja na rynkach zagranicznych 2020
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer