Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2020

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.      Ptaki, nie tylko domowe raport - 2020

         M. Pawlak
6.      Witelogeneza u ptaków
         A. Hrabia
10.    Weterynaryjne aspekty suplementacji witaminy D, cz. II
         P. Szeleszczuk, M. Rogala, M. Michalczuk
15.    Choroba Mareka, cz. I
         W. Kozdruń
18.    Wielobarierowy mechanizm kontroli bakterii Salmonella u drobiu, cz. II
         P. Bury-Burzymski
22.    Wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej przez nioski
         H. G. Korytkowska
26.    Żywienie a syndrom nagłej śmierci sercowej, cz. II
         A. Mirowski
29.    Mikrobiota przewodu pokarmowego
         B. Króliczewska, J. Króliczewski
34.    Wiek stada rodzicielskiego – istotny czynnik wpływający na zdolność wylęgową jaj i jakość piskląt
         R. Kędzia, M. Trela
37.    Energetyczne zagospodarowanie odchodów drobiowych poprzez spalanie bezpośrednie
         P. Marek
40.    Olejki eteryczne w wodzie pitnej: wykorzystanie łatwego użycia i szybkiego działania w celu wsparcia drobiu w stanach zagrożenia
         zdrowia przewodu pokarmowego
         M. Zaunschirm
44.    Bakteryjne czynniki chorobotwórcze izolowane ze zmian patologicznych układu oddechowego u drobiu
         J. Wilczyński, D. Wystalska
48.    Weterynaryjne aspekty stosowania preparatów aNGF, cz. I
         P. Szeleszczuk, K. Goździkowska, A. Żbikowski
52.    Zasady znakowania żywności i pasz według nowej ustawy
         F. Brzóska
56.    Przytulia czepna przyczyną problemów zdrowotnych w stadzie kurcząt brojlerów – opis przypadku
         W. Grudzień, J. Szarek
58.    Pasze zwierzęce dla drobiu
         T. Barowicz, M. Pieszka
62.    Szczepienie in ovo - nowoczesne narzędzie uzyskiwania odporności przeciwko chorobie Gumboro
         W. Hodorowicz
66.    Opodatkowanie spółek komandytowych - rewolucja!
         R. Karbowska-Kuźma
70.    „Piątka” dla zwierząt a branża drobiarska
         P. Amrozińska-Kasiak
74.    Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         A. Konarkowski
78.    Czas szybko ucieka
         E. Herbut
81.    Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         E. Anders
82.    Reasumpcja
85.    Analiza: eksport mięsa kaczego z Polski do sierpnia 2020 roku
K. Gawrońska

Bieżący numer