Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2018
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Jajo kurze – źródło przeciwciał, cz. II
         Bożena Króliczewska, Jarosław Króliczewski
6.     Barwa mięsa, cz. I
         Milena Biegniewska, Rafał Biegniewski
10.   Stres cieplny u drobiu, cz. II
         Agata Dankowiakowska
18.   Zioła - naturalne wsparcie w podniesieniu efektywności produkcji drobiarskiej
         Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz
20.   Niektóre parametry techniczne przenośników dla pasz
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
24.   Podstawowe zasady immunoprofilaktyki choroby Mareka
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
28.   Wpływ mikotoksyn na produkcyjność i zdrowie drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
32.   Systemy pakowania mięsa drobiowego
         Paulina Duma-Kocan
36.   5 kroków prowadzących do kontroli pochodzenia
         Adam Steć, Arkadiusz Krzywiński
38.   Problemy z wentylacją w budynkach inwentarskich
         Przemysław Marek
53.   Uwarunkowania zużycia wody przez ptaki
         Eugeniusz Herbut
46.   Wpływ temperatury na rozwój zarodków kurzych, cz. II
         Adam Mirowski 
50.   Rozkruszki w paszy i ich szkodliwość, cz. II
         Stanisław Ignatowicz
53.   Żywienie piskląt - najważniejszy start
         Joanna Brzozowska
56.   Analiza powiadomień w RASFF, cz. I
         Michał Majewski, Hanna Turlewicz, Agata Wylandowska, Marta Strzelecka
60.   Pasożytnicze choroby gołębi, cz. III
         Konstanty Romaniuk
64.   Wakacje bez drobiu
         Adam Kuźma
68.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
70.   Dzikie mandarynki w Polsce - jak wzbogaciliśmy się o nowy gatunek, cz. II
         Łukasz Wardecki, Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Fatima Hayatli
73.   III Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI Wieku – Problemy i Wyzwania”
         Lidia Lewko
74.   Kaczka krzyżówka – charakterystyka gatunku jako ptaka łownego, cz. I
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz, Małgorzata Bednarczyk, Dorota Szablicka
77.   Schematy ruchów cenowych w skupie kurcząt rzeźnych w Polsce

 

Mariusz Szymyślik

Bieżący numer