Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2008

Spis treści

 

Spis treści

2.
2.
Klatki wzbogacone rzeczywisty postęp czy fikcja?
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
6.
Globalizacja handlu żywnością. Produkty drobiarskie w systemach Światowej Klasyfikacji Produktów
(GPS) i Kodowania Produktów i Usług Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSPSC)
Stanisław Tyszkiewicz
10.
Chów gęsi reprodukcyjnych
Adam Mazanowski
16.
Kolibakterioza niosek
Iwona Pijarska
20.
Fosfor w żywieniu drobiu cz. I
Krzysztof Lipiński
24.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych cz. XII
Alina Rachwał
29.
Firmy najbardziej dynamiczne w branży drobiarskiej i paszowej
Ryszard Stulich
32.
Nowe podstawy prawne funkcjonowania rynku (WOR) produktów rolnych
Elżbieta Anders
34.
DETOX nioska więcej jaj od nioski
Honorata Wąsowicz
36.
Bez paszy! Ale to nie musi znaczyć głodówka
Andrzej Konarkowski
40.
Gęś Biała Kołudzka(r) oznaczanie wieku zarodków w trakcie lęgu
Jakub Badowski
46.
GMO czyli kto tu rządzi?
Stanisław Wężyk
50.
Kogut i jego rola w stadzie reprodukcyjnym kur typu mięsnego
Radosław Longin Namysław
54.
Zapobieganie zagrożeniu żywności pochodzenia zwierzęcego patogenami, cz. I
M.C. Erickson i M.P. Doyle
58.
Miarodajne wskaźniki efektywności tuczu brojlera
Matthew Wilson
60.
Obawy producentów jaj spożywczych dotyczące zaprzestania klatkowego systemu chowu kur nieśnych
62.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
66.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
68.
Potrawy z mięsa gołębi
Bolesław Nowicki

Bieżący numer