Redakcja

ADRES REDAKCJI:

ul. Konfederacka 4a/19,

60-281 Poznań

tel.: 61 221 66 31

tel./fax: 61 221 66 32

NIP: 782 00 11 331

e-mail: redakcja@polskie-drobiarstwo.pl


REDAKCJA:

Redaktor Naczelna – Katarzyna Będkowska – Przychodni

e-mail: kprzychodni@polskie-drobiarstwo.pl

tel. + 48 61 221 66 32

Marketing i sprzedaż – Marta Lewandowska – Stacherska

e-mail: mlewandowska@polskie-drobiarstwo.pl

tel. +48 61 221 66 31

kom. 690 417 663

Skład i łamanie – Mariusz Brzostowski

Research – Andrzej Konarkowski

Korekta – Magdalena Podbylska

Projekt okładki – Studio LR

Druk gazety – VMG Print

Księgowość – Małgorzata Czarnecka


WYDAWCA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEGEPO” Sp. z o.o.

KONTO: BANK ING 82 1050 1520 1000 0091 4599 1999


RADA PROGRAMOWA:

Dr hab. Katarzyna Cywa – Benko

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański

Prof. dr hab. Damian Józefiak

Dr hab. Wojciech Kozdruń

Dr hab. Monika Łukasiewicz

Dr hab. Henryk Malec

Dr hab. Monika Michalczuk

Prof. dr hab. Zenon Minta

Dr hab. Sebastian Nowaczewski

Prof. dr hab. Maciej Pawlak

Prof. dr hab. Joanna Sobczak

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk


HISTORIA MIESIĘCZNIKA:

„Polskie Drobiarstwo” – ogólnopolskie czasopismo, popularnonaukowy miesięcznik który już od 30 lat towarzyszy producentom drobiu i pasz. Pierwszy numer „Polskiego Drobiarstwa” światło dzienne ujrzał w lipcu 1992 roku. Zamiar wydawania tegoż czasopisma zrodził się z chęci wypełnienia luki jaka powstała na rynku wydawniczym po likwidacji „Drobiarstwa” wydawanego przez warszawskie PWR i L. Pierwszym Redaktorem Naczelnym, a jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nieżyjący już Jerzy Będkowski, długoletni Kierownik Działu Hodowli Drobiu b. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. Pamięć po zmarłym redaktorze uczczono nagrodą Jego imienia, wręczaną na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Drobiarzy za najlepsze prace i wyniki badań z zakresu wiedzy drobiarskiej. Ważną funkcję w ramach współpracy z redakcją pełni Rada Programowa, która czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma. „Polskie Drobiarstwo” zajmuje stałą pozycję na rynku czasopism branżowych jako podstawowa lektura, głównie dla producentów drobiu i pasz, dostarczając wiadomości z zakresu chowu i hodowli drobiu, a także z dziedzin nieodłącznie z nimi związanych z kraju i ze świata, jak ekologia, weterynaria, przetwórstwo mięsa drobiowego, ekonomia i inne. W tym celu do współpracy pozyskano także wielu wybitnych specjalistów i naukowców ze wszystkich ważnych placówek naukowych w naszym kraju.


Pod koniec 1994 roku prowadzenie czasopisma po ojcu przejęła Katarzyna Będkowska-Przychodni, absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.”Polskie Drobiarstwo” od samego początku wydawane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Begepo Sp. z o.o., firmę zrzeszoną w Krajowej Izbie Drobiu i Pasz w Poznaniu. Dużym zaszczytem dla redakcji jest sprawowanie Patronatu naukowego nad czasopismem przez Polski Oddział WPSA od 1997 roku.


Mało liczny, ale sprawnie działający zespół redakcyjny stara się znaleźć czas na żywy kontakt z naszymi czytelnikami, poprzez liczne reportaże z ich ferm oraz być obecnym wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego w kraju, szczególnie na konferencjach i sympozjach naukowych z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców, na których drób pojawia się jako przedmiot badań naukowych.


Podczas Międzynarodowych Targów Drobiarskich w Gdyni w 2000 roku Redakcji przyznano nagrodę – puchar, przez Polski Oddział WPSA, za wieloletnią działalność w upowszechnianiu postępu naukowego i technicznego w drobiarstwie. W tym samym roku zaszczytnym okazało się także zdobycie I miejsca w rankingu prasy i książki rolniczej w kategorii czasopism z zakresu hodowli drobiu podczas targów Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu.


Szczegóły dotyczące publikowania prac znajdują się w regulaminie.

Partnerzy

Zakup czasopisma