Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2014

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w rozwoju
obszarów przyrodniczo cennych
Józefa Krawczyk
9.
Wpływ obsady brojlerni na warunki termiczne w
strefie przebywania kurcząt w drugiej połowie cyklu
produkcyjnego
Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda, Paweł Sokołowski
12.
Wartość użytkowa bażantów (Phasianus colchicus L.) w
świetle badań przeprowadzonych przez pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cz. I
Helena Kontecka
16.
Wywiad przy okrągłym stole: Obiecujące proteazy
21.
Znana, ale często niedoceniana w chowie drobiu, witamina E
Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
26.
Ziemia rolna na sprzedaż!!!
Adam Kuźma
30.
Wybrane mikroelementy w wielkotowarowej
produkcji drobiarskiej, cz. II
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
35.
Dlaczego warto stosować metioninę sypką?
Robert Łubnicki, Piotr Kwiatkowski
37.
Produkcja, ceny i konsumpcja drobiu w 2013 roku, cz. I
Krystyna Świetlik
42.
Tajemnica białej granulki, czyli dlaczego ptaki jedzą styropian
Teresa Majewska
46.
Zadbaj o czystość linii pojenia przed wstawieniem!
Czyszczenie systemów linii pojenia w przerwie produkcyjnej
Dariusz Lewandowski
48.
II Warsztaty Naukowe z zakresu przygotowywania wniosków
o finansowanie projektów badawczych
Tomasz Szwaczkowski
52.
Algi w paszach dla drobiu
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
58.
Zachowania godowe ptaków, cz. III
Karolina Wnęk, Monika Łukasiewicz
64.
XVIII Sympozjum Drobiarskie
66.
Nicienie pasożytujące u drobiu - glista ptasia
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
70.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii
Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
oraz pasz
Elżbieta Anders
73.
Współczesne trendy w utrzymaniu ciągłości efektywnej
produkcji drobiarskiej
74.
Reasumpcja
76.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
80.
Notowania

Bieżący numer