Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2014

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Pióra ptaków - od archeologii do biotechnologii
Maciej Pawlak

8.

Wpływ konstrukcji posadzki na temperaturę w podłożu ściółkowym brojlerni
Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda, Paweł Sokołowski
14.
Tajniki Inspekcji Weterynaryjnej
Patrycja Amrozińska
17.
Żywieniowa strategia modulacji adaptacyjnego układu odpornościowego kurcząt brojlerów
Paweł Konieczka
20.
Mądry Polak przed szkodą - przygotowujemy ptaki na upały
Henryk Różański, Paulina Abramowicz, Waldemar Drymel, Paweł Ciżyński
24.
Istotne znaczenie współczynnika wykorzystania paszy w produkcji drobiarskiej
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
32.
Quantum Blue, jako narzędzie do maksymalnego wykorzystania fosforu fitynowego w paszach dla kurcząt brojlerów
Rob ten Doeschate, Maciej Bochenek
34.
Analiza czynników wpływających na jakość jaj i wyniki reprodukcyjne przepiórek japońskich (Coturnix coturnix japonica) - cz. II
Sebastian Nowaczewski
38.
Jak sobie radzić ze stresem cieplnym?
Albert Nakielski
40.
Pojęcie „zasadności wypowiedzenia” umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w świetle orzecznictwa sądów
Adam Kuźma
46.
Wybrane mikroelementy w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej - selen, cynk, mangan
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
50.
Zamgławiacze - urządzenia przydatne do dezynsekcji
Katarzyna Jankowska
54.
Rozmowa z Piotrem Paszkowskim współwłaścicielem H&P Wylęg i Hodowla Drobiu
58.
Reasumpcja
60.
VIV Europe - Utrecht 2014
61.
Ginąca kuropatwa
Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska, Janusz Zbytek, Krystyna Jakubowska
66.
Wodobrzusze u kurcząt brojlerów - etiologia, obraz kliniczny i zapobieganie
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
68. Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
70. Z jajem dookoła świata - promocja nowego programu Nioska Fit!
72. Zachowania godowe ptaków, cz. II
Karolina Wnęk, Monika Łukasiewicz
76. Produkcja daje mi dużo satysfakcji
Tomasz Kodłubański
79. Międzynarodow miesięcznik drobiarski „World Poultry” trzydziestolatkiem
80. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
84. Notowania

 

 

Bieżący numer