Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2012

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Ptaki, nie tylko domowe raport - 2012
Maciej Pawlak
7.
Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GMO w żywieniuzwierząt w Polsce
Franciszek Brzóska
14.
ZWD Malec - lider innowacyjności
16.
Występowanie herpeswirusów u ptaków dziko żyjących w Polsce
Grzegorz Woźniakowski
20.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów, a opłacalność ich produkcji, cz. X
Alina Rachwał
26.
Czy warto samemu produkować paszę?
Wojciech Grudzień
28.
Czy będziemy dokarmiać brojlery już w jajku?
Karolina B. Głodek
30.
Udział czynników wzrostu w funkcjonowaniu jajnika ptaków
Anna Hrabia, Janusz Rząsa
34.
Inwestycja z potrójnym zyskiem TROI, czyli optymalizacja wykorzystania białka pasz dla drobiu z zastosowaniem EtoZym-u PE
Tomasz Wertelecki, Piotr Łambucki
38.
Zastosowanie RONOZYME® ProAct w żywieniu kurcząt brojlerów
Monika Michalczuk, Katarzyna Bogdańska
40.
A gdyby tak…
43.
Przygotowanie kurnika do kolejnego cyklu - rola zamgławiania
Katarzyna Jankowska
50.
Promocja przedsiębiorstwa poprzez stronę firmową na Facebooku, cz. I
Jakub Pawlak
56.
Projekt „Przygotowanie i implementacja prototypu kultur bakteryjnych do paszy,dla poprawy zdrowotności i wyników produkcyjnych brojlerów”,współfinansowany z działania 1.4 POIG, unikatową szansą na znaczącą poprawęefektów produkcyjnych w branży drobiarskiej.
58.
Biologia gatunku Batalion (Philomachus pugnax), cz.II
Monika Łukasiewicz, Karolina Wnęk
62.
Vilofoss Polska - nowe przedsięwzięcie koncernu DLG w Polsce
64.
Optymalizacja organizacji czasu pracy w działalności drobiarskiej poprzez wybórwłaściwego systemu czasu pracy, cz. I
Adam Kuźma - Radca Prawny
68.
Sympozjum Drobiarskie - PIAST PASZE sp. z o.o.
69.
Produkcja drobiarska w Europie - zintegrowany system produkcji
Paweł Konieczka
72.
Decyzja środowiskowa - czym jest i jak ją uzyskać?
Hanna Szymanowicz, Marzena Kosatka
78.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
80.
HAMA PLUS S.A. otwiera własny zakład produkcji jaj wylęgowych
Paweł Rembacz, Łukasz Szyło, Marcin Bartkowiak, Thomas Holm Jensen
81.
Ułatwiajmy sobie pracę stosując poprawne słownictwo, cz. V
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
85.
Urodziny BioPoint
86.
Reasumpcja - Rynek Drobiu
88.
Jaja kacze? Dlaczego nie!
Lidia Lewko
90.
Jubileusz 45 lecia rodzinnej Firmy Drobiarskiej Wąsikowskich
92.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer