Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2022

Kup teraz

Spis treści

2.    Genetyka i hodowla drobiu – z perspektywy 30-lecia

        Tomasz Szwaczkowski

8.    Metody biotechnologiczne w ochronie bioróżnorodności ptaków

        Ewa Łukaszewicz

12.  Roślinne substancje biologicznie czynne w walce z zarazkami jelitowymi, cz. II

        Adam Mirowski

16.  Kokcydioza drobiu (CAŁY ARTYKUŁ)

        Albertem Nakielskim

20.  Mykobakteriozy ptaków, cz. IV

        Artur Ciszewski, Łukasz Jarosz, Agnieszka Marek, Zbigniew Grądzki

24.  Postbiotyki - charakterystyka i wpływ na zdrowotność i produkcyjność drobiu

        Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz

28.  Rezystom przewodu pokarmowego drobiu - geny oporności na antybiotyki

        Aleksandra Dunisławska

30.  Kokcydioza drobiu – nowe wyzwania i możliwości kontroli choroby

        Albert Nakielski

33. Pozytywne i negatywne aspekty sztucznego unasieniania drobiu

        Artur Szyłak, Wiktor Tarłowski, Bożena Króliczewska

37.  Salmonella na fermach drobiu - profilaktyka i zasady zwalczania

        Agata Dankowiakowska

42.  Koncentrat włókna surowego ARBOCEL® niezbędny element w produkcji drobiarskiej (CAŁY ARTYKUŁ)

        Jakub Urban, Adriana Jaroszek, Damian Bień, Martyna Batorska, Monika Michalczuk

46.  Jajo od środka, czyli cechy istotne dla zarodka

        Weronika Ragus, Zuzanna Brzycka, Monika Grzybulska, Jakub Biesek

50.  Biotechnologia – modyfikacje genetyczne roślin paszowych

        Franciszek Brzóska

55.  Ile żyta dla niosek? (CAŁY ARTYKUŁ)

        Mariusz Kopeć

56.  Aktualne problemy w patologii drobiu (CAŁY ARTYKUŁ)

59.  Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

        Elżbieta Anders

61.  XXV Sympozjum Drobiarskie (SYMPOZJUM)

62. Rynek Drobiu – stan i perspektywy

65.  Informacje rynkowe

66.  Drobiarstwo w Polsce i na świecie

        Andrzej Konarkowski

69.  Szacunki dynamiki rocznych zmian bieżącej produkcji drobiarskiej w obszarze europejskim na podstawie danych o wylęgach piskląt

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer