Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2021

Kup teraz

Spis treści

2.    Konopie w żywieniu brojlerów – naprawdę szczęśliwe ptaki?

        Dominika Szkopek, Misza Kinsner, Paweł Konieczka

6.    Niedobory witamin w diecie indyków, cz. II

        Henryka Grażyna Korytkowska

10.  Koncepcja „Jedno zdrowie” wspólne wyzwanie dla medycyny, weterynarii i ekologii

        Agata Andrzejewska, Michał Majewski

14.  Przyczyny biegunek u drobiu, cz. II

        Adam Mirowski

18.  Strategia Zielonego Ładu a produkcja drobiarska

        Jakub Biesek

22.  Wybrane elementy zarządzania/nadzoru nad fermą drobiu, cz. I

        Wojciech Kozdruń

26.  Optymalny wybór systemu grzewczego dla drobiu cz. II

        Przemysław Marek

30.  Włókno surowe w reprodukcji drobiu

        Agata Dankowiakowska

34.  Skórnikowate w obiektach inwentarskich i ich zwalczanie

        Stanisław Ignatowicz

40.  Efektywność enzymów w paszach dla brojlerów. 

        Pasze zawierające śrutę rzepakową

        Franciszek Brzóska

44.  Amoniak z pomiotu drobiowego – znaczenie zdrowotne i sugestie prewencyjne

        Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki

48.  Wybrane czynniki wpływające na jakość mięsa drobiowego

        Dawid Ziobro, Kinga Rokicka, Karolina Wengerska, Małgorzat Stopyra, Justyna Batkowska, Kamil Drabik

52.  Włókno pokarmowe w żywieniu - reportaż Biochem

54.  Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w dokumentach prawnych UE

        Elżbieta Anders

56.  Z myślą o drobiu - reportaż Agrolok

58.  Ochrona ptaków dziko żyjących i ich siedlisk - monitoring na przykładzie bociana czarnego, cz. III

        Anna Drożdżowska, Monika Łukasiewicz-Mierzejewska

61.  Nowe oblicze świadczenia pracy w XXI wieku

        Renata Karbowska-Kuźma

64.  Drobiarstwo w Polsce i na świecie

        Andrzej Konarkowski

67.  LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie

        Anna Wójcik Anna, Sara Dzik

69.  Raport: Straty w pogłowiu drobiu w Polsce z powodu HPAI

Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer