Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2020

Kup teraz

Spis treści

 2.     Zmiany cen detalicznych jaj w latach 2017-2019 na tle wieloletniej tendencji, cz. II

         Krystyna Świetlik
6.     Co wpływa na ilość pobieranej paszy? Cz. II
         Adam Mirowski
10.   Zastosowanie alternatywnych źródeł białka roślinnego, a jakość produktów drobiarskich
         Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz
15.   Czym jest „zdrowie przewodu pokarmowego” w żywieniu zwierząt?
         Pietro Celi
18.   Wpływu stresu cieplnego na reakcje organizmu oraz jakość mięsa drobiowego
         Bożena Króliczewska
23.   Gryzonie – wielce niepożądane na fermie
         Henryka Grażyna Korytkowska
27.   Wykrywanie problemów zdrowotnych drobiu
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
32.   Ptasia grypa - regulacje prawne
         Adam Kuźma
35.   Mokra ściółka – jak rozwiązać problem?
         Agata Dankowiakowska
38.   Naturalne dodatki pomagają zapobiegać kokcydiozie
         Fernando Lima
39.   Z BIOMIN naturalnie przeciwko kokcydiozie
         Luis Valenzuela
42.   Wykorzystanie ziarna żyta jako źródła składników pokarmowych w żywieniu drobiu, cz. I
         Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek
46.   Czy konsument jest gotowy na zmiany w branży jajczarskiej?
         Monika Michalczuk, Ines Belkhodja, Anna Siennicka, Katarzyna Gawrońska
48.   Dekada nowych możliwości
50.   SARS-COV-2 – skrót odmieniany przez wszystkie przypadki
         Aleksandra Porada
54.   Źródła ptasiej grypy w kurniku
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
58.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
61.   III Międzynarodowa Konferencja Techniczna Eimeriana Avia
62.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
65.   Polski eksport jaj konsumpcyjnych w 2019 r.
Katarzyna Gawrońska

Kup teraz

Bieżący numer