Zmiany cen detalicznych jaj w latach 2017-2019 na tle wieloletniej tendencji


Krystyna Świetlik


 Ceny detaliczne żywności należą do najczęściej rozpatrywanych czynników wpływających na poziom i strukturę spożycia artykułów żywnościowych oraz sprawność rynku żywnościowego. Są one jednym z najważniejszych komponentów układu cen w gospodarce żywnościowej, podstawowym wyznacznikiem kosztów utrzymania rodzin oraz istotnym, pozamonetarnym składnikiem inflacji (Noga, 2009).

Literatura:
·         Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r., GUS, Warszawa 2016, s. 31.
·         Gwałtowny wzrost unijnego eksportu jaj do Japonii, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Warszawa 2020, https://kipdip.org.pl/pl/news/gwaltowny-wzrost-unijnego-eksportu-jaj-do-japonii, odczyt: 7.02.2020 r.
·         Noga M., Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 150-157.
·         Rembisz W., Idzik M. (red.), Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, WSFiZ, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007, s. 172.
·         Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, Warszawa 2019, s. 481-482.
·         Rolnictwo w 2018 roku, GUS, Warszawa 2019, s. 60.
·         Rynek jaj spożywczych. Biuletyn informacyjny Nr 05/2020, MRiRW, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, Warszawa 2020, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-jaj-spozywczych, odczyt: 7.02.2020.
·         Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 50-51.
·         Świetlik K. (red.), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa 2013, seria: Analizy Rynkowe nr 14, s. 58.
·         Świetlik K. (red.), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, MRiRW, ARR, Warszawa 2016, seria: Analizy Rynkowe nr 17, s. 86.
·         Świetlik K., Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki (1994-2004), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008, Studia i Monografie nr 141, s. 68-98.
·         Tomek W.G., Robinson K.L., Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa 2001, s, 175.
·         Tracy M., Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997, s. 118-121.

Wstecz

Bieżący numer