Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2019

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Udział hormonu wzrostu w funkcjonowaniu układu rozrodczego kury
         Anna Hrabia
6.     Funkcjonalność żołądka mięśniowego u ptaków, cz.II
         Bartosz Kierończyk, Zuzanna Mikołajczak, Mateusz Rawski, Damian Józefiak
12.   Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2018 roku, cz. II
         Krystyna Świetlik
17.   Mikotoksyny w paszach drobiu
         Agata Dankowiakowska
20.   Wpływ żywienia niosek na rozwój embrionalny i jakość piskląt
         Henryka Grażyna Korytkowska
24.   Zredukuj okno wylęgowe dzięki tym 3 zaleceniom
         Eduardo Romanini
26.   Produkcja brojlerów w USA
         Franciszek Brzóska
31.   Jak działają karboksylazy?
         Marta Kubiś, Zuzanna Wiśniewska, Sebastian Kaczmarek
35.   Czy forma D-Metioniny jest jedynym aminokwasem w formie D przekształcanym do formy L?
         Behnam Saremi
38.   Wydłużone cykle nieśności kur
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
43.   Zdążyć przed zimą. Przygotowanie kurników na zimę
         Agnieszka Wnuk-Gnich
48.   Wpływ probiotyków na przewód pokarmowy, cz. II
         Adam Mirowski
52.   Korzyści ze stosowania dodatków ziołowych dla drobiu
         Marta Sosińska-Wielawska, Marcin Różewicz
55.   Zwalczanie gryzoni w fermach drobiarskich, cz. II
         Stanisław Ignatowicz
59.   Metody zwalczania pleśniakowca lśniącego, cz. I
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
65.   Źródła ogrzewania budynków inwentarskich – alternatywy dla spalania paliw stałych
         Przemysław Marek
69.   Prosta spółka akcyjna
         Adam Kuźma
72.   JHJ – spotkanie szkoleniowe
74.   Grupa ModerHatchEPI.eu pierwsza w Polsce wprowadziła nowatorską metodę produkcji piskląt
76.   Problematyka niebieskiej barwy upierzenia u kur ozdobnych, cz. I
         Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Maciej Miąsko, Agnieszka Wnuk-Gnich
78. Wspomnienie dr hab.Ewy Kapkowskiej, profesor UR
79.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
81.   Import mięsa drobiowego do Unii Europejskiej z Brazylii i Tajlandii oraz jego wpływ na ceny w Europie

Mariusz Szymyślik 

Bieżący numer