Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2019... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Zwalczanie much w kurnikach, cz. II
         Stanisław Ignatowicz
6.     Wybrane zagadnienia chowu i hodowli gęsi
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
10.   Runting-stunting syndrome, czyli dlaczego kurczaki nie rosną? Cz. II
         Marcin Śmiałek, Paweł Hefta, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki
14.   Emisja amoniaku z budynków dla kurcząt brojlerów
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
19.   Oddziaływanie olejków eterycznych wobec patogennych szczepów Escherichia coli
         Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska
24.   5 łatwych kroków aby sprawdzić skuteczność fumigacji
         Jason Cormick
26.   Samorzutne pękanie tętnic u indyków
         Bartłomiej Tykałowski, Joanna Kowalczyk, Piotr Koncicki, Andrzej Koncicki
30.      Techniczne sposoby zapobiegania stresowi cieplnemu u drobiu
         Przemysław Marek
35. Pasożytnictwo lęgowe u ptaków na przykładzie wybranych gatunków, cz. I
         Zuzanna Kiełek, Monika Łukasiewicz, Fatima Hayatli, Julia Maciocha, Łukasz Wardecki
38.   Wpływ stresu cieplnego na układ pokarmowy drobiu
         Adam Mirowski
42.   Mniej stłuczek – zysk dla producenta i konsumenta
         Henryka Grażyna Korytkowska
46.   Temperament u zwierząt – czym jest i jakie ma znaczenie dla hodowcy, cz. II
         Joanna Rosenberger
50.   Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. I
         Ewa Gornowicz, Rafał Zwierzyński, Lidia Lewko, Artur Kryza
54.   Funkcjonowanie przewodu pokarmowego drobiu: Wszystko tkwi w szczegółach
         Rual Lopez-Ulibarri
56.   Możliwości wykorzystania nasion łubinów w żywieniu drobiu
         Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz
60.   Selen w paszy dla drobiu
         Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz
64.   Suszone wytłoki owocowe – potencjalny komponent
         Jerzy Juśkiewicz, Przemysław Zduńczyk
68.   Ustawa „antyodorowa” – novum legislacyjne!
         Adam Kuźma
71.   Klimat i dobrostan
72.   Doktor Honoris Causa - prof. Jan Jankowski
         Barbara Biesiada-Drzazga
74.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
77.   Struktura chowu kur niosek w UE w 2018 roku
Katarzyna Gawrońska, Mariusz Szymyślik

Bieżący numer