Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2018
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Konsumpcja mięsa i wędlin drobiowych w Polsce w 2017 roku, cz. II
         Katarzyna Świetlik
8.     Rozwój zarodków indyczych zależy od czynników biologicznych i środowiskowych przed inkubacją
         Emilia Mróz
14.   Wpływ żywienia na układ kostny, cz. I
         Adam Mirowski
18.   Na czym polega nowoczesność na fermach drobiu?
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
24.   Intensywna produkcja brojlera. Nowy gracz na polskim rynku
         Stanisław Jamka
26.   Współzależność białkowa między mikro- i makroorganizmem, cz. I
         Małgorzata Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki
28.   Wyciszanie działania mykotoksyn
         Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
32.   Wpływ mikotoksyn na produkcyjność i zdrowie drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
37.   Najnowsze trendy i poziom dochodów w drobiarstwie krajowym i światowym
         Emilia Kot
42.   Zagęszczenie obsady kurcząt brojlerów
         Andrzej Konarkowski
46.   Narzędzia do redukcji stosowania antybiotyków
         Daniel Petri, Karol Kopeć
49.   Najnowsze metody diagnostyki chorób drobiu
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj, Natalia Styś-Fijoł, Karolina Piekarska
53.   Jajo - fakty i mity, cz. II
         Monika Michalczuk, Martyna Batorska, Brygida Kruzińska, Aleksandra Kalińska,
         Katarzyna Asman, Anna Siennicka
57.   Diagnostyka mykoplazmozy kur bez tajemnic
58.   Efektywne zagospodarowanie pomiotu kurzego z chowu klatkowego
         Przemysław Marek
64.   Aktywność olejku lawendowego w zestawieniu z enrofloksacyną
         Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska, Sławomir Zych
68.   Wystawy – Zasady oceny drobiu rasowego – Europejski system, cz. II
         Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski, Łukasz Wardecki, Julia Maciocha
70.   Stan aerosanitarny budynku inwentarskiego a syndrom chorego budynku
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
73.   Konferencja Weterynaryjna WROCŁAW 2018
74.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. IV
         Marcin Różewicz
77.   „Filet z kością” czyli import mięsa drobiowego z Ukrainy
Mariusz Szymyślik

Bieżący numer