Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2017

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Kwasy humusowe jako dodatek paszowy dla drobiu
         Marcin Różewicz
8.     Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. I
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
12.   Wykorzystanie znajomości zachowań gryzoni do ich zwalczania na fermach drobiarskich
         Stanisław Ignatowicz
18.   Wyróżniki jakości sensorycznej mięsa drobiowego
         Paulina Duma-Kocan, Elżbieta Tyksińska
21.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji drobiarskiej, cz. II
         Przemysław Marek
26.   Co warto wiedzieć przed budową kurnika?
30.   Żywieniowe możliwości modulowania rozwoju ptaków w okresie zarodkowym, cz. III
         Adam Mirowski
34.   Wartości odżywcze mięsa drobiowego, cz. II
         Maria Wiechetek
38. Wspomaganie układu immunologicznego w okresie infekcji wirusowych
z wykorzystaniem Naturobioterapii
         Albert Nakielski, Dariusz Ziemak
40.   Roślinne immunostymulatory w produkcji drobiu
         Jarosław Króliczewski, Bożena Króliczewska
48.   Narządy zmysłów ptaków
         Małgorzata Bednarczyk
51.   Integralność układu pokarmowego brojlerów, a opłacalność produkcji drobiarskiej
         Gwendolyn Jones
54.   Behawior drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
60.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego (Columba livia), cz. III
         Renata Rosiek, Marcin W. Lis
64.   Jak optymalnie wykorzystać wszystkie możliwości dodatków paszowych?
         Daniel Ramirez, Tim Goossens
68.   Cellulitis drobiu
         Agata Dankowiakowska, Mateusz Buzała
72.   Dziczyzna z kuropatwy polnej
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski
76.   Prawne aspekty zwalczania chorób zakaźnych drobiu
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
80.   Przypadki zapalenia steku (Cloacitis) w stadzie zielononóżek kuropatwianych
         Maciej Kucharski
82.   Dzikie ptaki i ich migracje jako przyczyna rozprzestrzeniania się grypy ptaków
         Marta Sosińska-Wielawska, Marcin Różewicz, Małgorzata Bednarczyk
89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

 

 

Bieżący numer