Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2017... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Brak zasadności stosowania hormonu wzrostu w produkcji brojlerów
         Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki
8.     O historii gęsi
         Tomasz Kołata
12.   Organiczne i nieorganiczne składniki mineralne w żywieniu stad rodzicielskich kur mięsnych
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
16.   Zagrożenia i uciążliwości dla środowiska wynikające z obecności ferm drobiu. Metody ich ograniczania
         Agata Dankowiakowska, Mateusz Buzała
23.   Wpływ olejków eterycznych na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi kurcząt brojlerów
         Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska
30.   Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego
         Adam Mirowski
33.   Szczepienia - skuteczna metoda profilaktyki wielu chorób, cz. II
         Małgorzata Bednarczyk
36.   Doskonałość drożdży piwnych firmy Leiber w żywieniu drobiu
         Andrzej Sobieraj
38.   Amorficzna ziemia okrzemkowa - jej właściwości i zastosowanie
         Małgorzata Wiewióra, Monika Łukasiewicz
44.   Produkcja indyków w Polsce w 2016 r.
         Marian Biegański
47.   Kampylobakterioza - coraz większy problem dla zdrowia publicznego!
         Michał Majewski, Przemysław Racewicz
52.   Kurniki jako zagrożenie dla środowiska, cz. II
         Przemysław Marek
58.   Rynek kurcząt Premium stale rośnie
         Paul van Boekholt
62.   Kwasy tłuszczowe n-3 w jajach oraz ich rola w prewencji chorób
         towarzyszących procesowi starzenia się organizmu człowieka
         Katarzyna Pietrzkiewicz, Elżbieta Bombik
66.   Kokcydiana - I Forum Drobiarskie
68.   Podatki (prawie) na nowo, cz. II
         Adam Kuźma
71.   O jajku - historia z przymrużeniem oka
         Magda Podbylska
72.   Nieantybiotykowe sposoby rozwiązywania problemu biegunki i niestrawności
         Andrzej Juszczuk
74.   Bażant obrożny (Phasianus colchicus) - hodowla wolierowa, cz. I
         Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz
77.   Ceva - razem budujemy nowe wzorce aby stworzyć wartość wykraczającą poza zdrowie zwierząt
78.   Oczyszczanie ścieków z przemysłu mięsnego
         Joanna Brzozowska
80.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
82.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
86.   Skorupa jaja - od czego zależy jej barwa?
Dorota Szablicka, Marcin Różewicz, Karol Kaszperuk

Bieżący numer