Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2016

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Gęsi romańskie, słowackie i landes
         Ewa Gornowicz, Lidia Lewko, Mirosław Lisowski, Bartosz Grajewski
8.     Kto (co) komu szkodzi?
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
12.   Mikotoksyny fuzaryjne jako czynnik oportunistyczny dla kokcydioz kur
         Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka, Michał Dąbrowski,
         Łukasz Zielonka
18.   Prawna ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
21.   Nowoczesne enzymy - klucz do poprawy strawności paszy
24.   Upały groźne dla drobiu
         Joanna Brzozowska
28.   Systemy wentylacyjne w chowie brojlerów
         Przemysław Marek
34.   Skaza moczanowa u drobiu
         Małgorzata Bednarczyk
36.   Cynk w żywieniu drobiu, cz. II
         Adam Mirowski
39.   Polskie Zakłady Zbożowe
40.   Wpływ wybranych czynników na jakość skorupy jaja
         Henryka Grażyna Korytkowska
48.   Kampylobakterioza - zagrożenie czy szansa dla polskiego
         drobiarstwa?
         Artur Kryza
54.   JAKOŚĆ, JAKOŚĆ, JAKOŚĆ! - czyli słów kilka o normach
         Adam Kuźma
58.   Mączka wapienna z rozdrobnionych muszli morskich dodatkowym
         źródłem wapnia w mieszankach paszowych dla zwierząt
60.   Nekrotyczne zapalenie jelit, cz. II
         Krzysztof Lipiński
63.   Dwudniowe szkolenie zorganizowane w Holandii przez firmę Verbeek!
64.   Wpływ systemu utrzymania na zachowanie się kurcząt
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Monika Łukasiewicz, Jan Niemiec
68.   Kliniczne aspekty immunosupresji u ptaków - III Kongres Praktyki
         Weterynaryjnej BioPoint 2016
70.   Porównanie profili lekowrażliwości pałeczek E. coli izolowanych
         z przypadków klinicznych od różnych gatunków drobiu
         Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska
74.   XX Jubileuszowe Sympozjum Drobiarskie
76.   Dawne rasy drobiu w gospodarstwach wiejskich i agroturystycznych
         Emilia Mróz, Michalina Gołembiewska
80.   Reasumpcja
81.   Od wylęgarni do ubojni - produkcja drobiarska wobec globalnych
         wyzwań
82.   Otwarcie kurnika w Lewkowcu
84.   Gęsi jakich nie znamy
         Joanna Kucharska-Gaca, Marek Adamski, Agnieszka Gimińska
87.   Wystawa kur długoogoniastych i długopiejących w Annaberg-Buchholz
         w Niemczech
         Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski
89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
 

Bieżący numer