Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2016

Kup teraz

Spis treści

 

2.

Ekspresja naturalnych zachowań kur niosek w kontekście ich dobrostanu

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Elżbieta Bombik,Krystyna Jakubowska, Małgorzata Bednarczyk

8.

Wpływ ukształtowania przednich ścian klatek na ich walory użytkowe

Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak

14.

Globalizacja a sektor jajczarski

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

17.

Sześć sposobów zwalczania cellulitis u brojlerów

Luca Vandi, Paweł Kędzia

20.

Strategiczna rola miedzi

Natalia Mroczek-Sosnowska, Monika Łukasiewicz, Anna Siennicka,Ewa Sawosz, Jan Niemiec

24.

Ochrona znaku towarowego

Patrycja Amrozińska-Kasiak

27.

Efektywne ogrzewanie budynków inwentarskich dla drobiu - klasyczne i ekoenergetyczne

Przemysław Marek

34.

Wysoka jakość paszy kluczem maksymalizacji zysków w tuczu brojlerów

Alicja Samorzewska

36.

Biotyna w żywieniu drobiu

Adam Mirowski

39.

Witaminy jako niezbędny składnik diety pokarmowej drobiu

Henryka Grażyna Korytkowska

46.

LUXWIT CZOSNEK - polski produkt - światowa jakość

Wojciech Grudzień

48.

Zatrudnienie menedżera - podatki i składki ubezpieczeniowe w telegraficznym skrócie

Adam Kuźma

52.

Lekowrażliwość bakterii izolowanych od chorych kurcząt brojlerów pochodzących z ferm zlokalizowanych

w województwie wielkopolskim, cz. II. Enterococcus spp.

Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska

58.

Wpływ żywienia na wydziobywanie piór

Joanna Brzozowska

60.

Wykorzystanie odpadu gorzelnianego DDGS w żywieniu ptaków rzeźnych, cz. I. Kurczęta brojlery

Ewa Łukaszewicz, Artur Kowalczyk

63.

Propozycje skutecznego ograniczania inwazji Dermanyssus gallinae w fermach kur niosek

Konstanty Romaniuk, Rajmund Sokół

68.

Jak zapobiegać FPD poprzez suplementację?

Albert Nakielski, Andrzej Juszczuk

70.

Zagrożenia dla producenta drobiu w środowisku pracy

Katarzyna Jankowska

74.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczącesektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz

Elżbieta Anders

76.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski

80.

Notowania

Kup teraz

Bieżący numer