Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2015

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


Spis treści

 
2
Ekologiczny chów drobiu w kontekście żywieniowym
Adam Mirowski
6.
Ziarno kukurydzy w żywieniu drobiu, cz. II 
Sebastian Kaczmarek, Marcin Hejdysz, Robert Mikuła
12.
 
Jakość jaj spożywczych 
Henryka Grażyna Korytkowska
16.
Nowe regulacje prawne w zakresie pozostałości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w tradycyjnie wędzonych produktach mięsnych
Mirosław Michalski
18.
Ekoplon Partner Program - Wsparcie Twojego Biznesu
20.
Zastosowanie wybranych ziół leczniczych w produkcji drobiarskiej
Karrar I. A. Al-Shammari, Jacek Ambrożkiewicz, Justyna Batkowska,Magdalena Gryzińska
26.
BIle kurczaka w kurczaku? 
Adam Kuźma
29.
Akademia Indyka
30.
 
Witaminki dla „drobiowej rodzinki”
Katarzyna Jankowska
34.
 
Podmiotowa strona weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego
Patrycja Amrozińska
37.
 
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków - cz. IV
Krzysztof Lipiński
44.
 
Chelaty - dlaczego warto je stosować? 
Marta Cichoń
46.
 
Głuszce, urodzone by być wolne, cz.II 
Katarzyna Łagowska, Elżbieta Bombik, Marcin Różewicz,Piotr Śliwiński
49.
 
Kwasy organiczne w żywieniu drobiu
Joanna Brzozowska
52.
 
Słomiasta ściółka może być źródłem alergenów dla ptaków i obsługi
Konstanty Romaniuk, Maria Michalak
56.
 
Wpływ zmodyfikowanego żywienia drobiu na zrównoważenie warunków środowiskowych 
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
61.
 
Wędrówki i siedliska ptaków w Polsce 
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
65.
 
Perlica czubata (Guttera pucherani) 
Tomasz Doroń
68.
 
Z wizytą w zagranicznych placówkach drobiarskich 
Marcin Szałański, Jakub Długosz
69.
Z kraju i ze Świata 
71.
 
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
72.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski 
76.
Notowania 

Bieżący numer