Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Ptaki, nie tylko domowe  raport - 2017
         M. Pawlak
8.     Druga twarz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3
         P. Konieczka
12.   Czy możliwa jest zamiana śruty sojowej GMO na nasiona roślin strączkowych? Cz. I
         F. Brzóska
19.   Analiza zawartości mykotoksyn w pszenicy - Nutriad Polska 2017
         R. Borutova
22.   Zasady pobierania materiału biologicznego od ptaków do badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej
         D. Dziewulska, T. Stenzel, J. Kowalczyk, M. Śmiałek, B. Tykałowski, A. Koncicki
28.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. III
         A. Mirowski
33.   Ocena preparatu Bactrill L400
         J. Wilczyński
36.   Kolibakteriozy drobiu, cz. I
         A. Dankowiakowska
40.   Nowe aspekty żywienia kurcząt brojlerów
         S. Wężyk, R. Gilewski
47.   Komfort cieplny a optymalne ogrzewanie kurnika
         K. Jankowska
52.   Żywieniowe metody ograniczania występowania wad mięśni piersiowych
         S. Budnik, V. Kuttapan, A. Bhoyar
56.   Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. III
         J. Sobczak, T. Waligóra
59.   Dezynfekcja w produkcji drobiarskiej, cz. II
         M. Bednarczyk
63. Zwalczanie ptaszyńca kurzego - fluralaner jako innowacyjne narzędzie
         R. Sokół, S. Koziatek-Sadłowska
68.   Jak poprawić efektywność produkcji drobiarskiej?
         J. Kanikuła
70.   Optymalizacja mikroklimatu w kurniku w sezonie jesienno-zimowym
         P. Marek
76.   Działamy i wspieramy, czyli w trosce o bezpieczeństwo dzieci
78.   Wiek kur mięsnych i ułożenie jaja w inkubatorze a wyniki wylęgowości piskląt
         S. Nowaczewski, M. Babuszkiewicz
84.   Synergistyczne działanie substancji czynnych Viovit Orego Plus a wykorzystanie paszy
         A. Nakielski, A. Andrzejewska-Zasiadczyk
86.   SDS - syndrom nagłej śmierci sercowej
         K. Kaszperuk, M. Różewicz, D. Szablicka
92.   Umowa na dostawę produktów rolnych
         A. Kuźma
95.   Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, gęsi, łabędzie, cz. I
         M. Różewicz
97.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz