Bieżący numer

KOMUNIKAT

Wirus ptasiej grypy w Polsce nie stanowi zagrożenia dla ludzi

Wirus H5N8 wykryty u gęsi w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Gęsi są ptactwem utrzymywanym na zewnątrz i dlatego najprawdopodobniej doszło do kontaktu tego stada z dzikimi ptakami, co doprowadziło do zakażenia wirusem. Warto zauważyć w tym miejscu, że początek grudnia to tradycyjnie końcówka sezonu produkcyjnego gęsi owsianej w Polsce, co oznacza znikome zagrożenie dla produkcji tego gatunku drobiu. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza przypomina, że ryzyko pojawienia się grypy ptaków u drobiu, którego chów prowadzony jest w zamknięciu, jest zdecydowanie mniejsze - właśnie dlatego, że ptaki nie przebywają na zewnątrz budynków i co za tym idzie nie mają kontaktu z dzikim ptactwem. W tej chwili wszyscy hodowcy i producenci drobiu muszą zachować bezwzględne zasady bezpieczeństwa, ponieważ gwarantują one, że grypa ptaków nie przeniesie się na inne gatunki drobiu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ograniczające możliwości kontaktu drobiu fermowego z dzikim ptactwem. Każdy hodowca powinien zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich ptaków, nie karmić drobiu poza obiektem, w którym drób jest utrzymywany oraz stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne - komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.


KOMUNIKAT
NAGRODA W KATEGORII „INNOWACJA” DLA POULTRYSTAR® NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH EUROTIER 2016 R. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, na wniosek Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na czterosemestralne studia specjalizacyjne z dziedziny:

CHOROBY DROBIU ORAZ PTAKÓW OZDOBNYCH

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzy-skania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.
Planowany termin rozpoczęcia: marzec - kwiecień 2017 r.
Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres: Komisja ds. Spe-cjalizacji Lekarzy Weterynarii, Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy, tel. 81 889 32 34.
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studium dr hab. Wojciecha Kozdrunia prof. nadzw. pod nr telefonu 81 889 30 77.
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. z 28.11.1994 nr 131 poz. 667).
W myśl tego rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku zawierającego: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, informację o przebiegu kariery zawodowej, informację o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewen-tualnych publikacjach. Do wniosku należy dołączyć odpis zaświadczenia okręgowej izby le-karsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji oraz dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy. O kolej-ności przyjęcia na studia decyduje staż pracy i uprzednio ukończone kursy specjalizacyjne.
Termin składania dokumentów upływa 28 lutego 2017 r.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje możliwość przesunięcia terminu rozpoczę-cia I semestru.
Ogłoszenie umieszczone jest również na stronie: piwet.pulawy.pl/kslw
Krajowy kierownik specjalizacji nr 5: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Dyrektor PIWet-PIB: dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzw.


KOMUNIKAT
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejCzytaj dalej…


KOMUNIKAT
Trzy chelaty nawozowe z serii MIKROCHELAT – MIKROCHELAT Mn-13, MIKROCHELAT Cu-15 i MIKROCHELAT Zn-15 zostały 23 września 2016 roku zakwalifikowane przez IUNG-PIB w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Te jajka mają zniknąć z półek. Popularny dyskont rezygnuje z "trójek" Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Komunikat nr 2 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przypadków zatruć bakteriami Salmonella enteritidis w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Polskie jaja są bezpieczne.W piątek, 21-go października, w mediach ukazały się informacje o wykryciu w jajach oraz produktach zawierających jaja z Polski śladów salmonelli. Czytaj dalej…


KOMUNIKAT
Pierwszy w historii sondaż wśród obywateli UE ujawnia potrzebę zwiększenia świadomości korzyści, jakie przynoszą leki weterynaryjne. Czytaj dalej…okladka


okladka