Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści

 2.     Kwasy humusowe jako dodatek paszowy dla drobiu

         M. Różewicz
8.     Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. I
         T. Waligóra, J. Sobczak
12.   Wykorzystanie znajomości zachowań gryzoni do ich zwalczania na fermach drobiarskich
         S. Ignatowicz
18.   Wyróżniki jakości sensorycznej mięsa drobiowego
         P. Duma-Kocan, E. Tyksińska
21.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji drobiarskiej, cz. II.
         P. Marek
26.   Co warto wiedzieć przed budową kurnika?
30.   Żywieniowe możliwości modulowania rozwoju ptaków w okresie zarodkowym, cz. III
         A. Mirowski
34.   Wartości odżywcze mięsa drobiowego, cz. II
         M. Wiechetek
38. Wspomaganie układu immunologicznego w okresie infekcji wirusowych z wykorzystaniem Naturobioterapii
         A. Nakielski, D. Ziemak
40.   Roślinne immunostymulatory w produkcji drobiu
         J. Króliczewski, B. Króliczewska
48.   Narządy zmysłów ptaków
         M. Bednarczyk
51.   Integralność układu pokarmowego brojlerów, a opłacalność produkcji drobiarskiej
         G. Jones
54.   Behawior drobiu
         H. G. Korytkowska
60.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego (Columba livia), cz. III
         R. Rosiek, M. W. Lis
64.   Jak optymalnie wykorzystać wszystkie możliwości dodatków paszowych?
         D. Ramirez, T. Goossens
68.   Cellulitis drobiu
         A. Dankowiakowska, M. Buzała
72.   Dziczyzna z kuropatwy polnej
         A. Wnuk-Gnich, M. Łukasiewicz,  A. Matuszewski
76.   Prawne aspekty zwalczania chorób zakaźnych drobiu
         P. Amrozińska-Kasiak
80.   Przypadki zapalenia steku (Cloacitis) w stadzie zielononóżek kuropatwianych
         M. Kucharski
82.   Dzikie ptaki i ich migracje jako przyczyna rozprzestrzeniania się grypy ptaków
         M. Sosińska-Wielawska, M. Różewicz, M. Bednarczyk
89.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz