Jak zapobiegać występowaniu zapaleniu skóry poduszki stopy (FPD)?

Kontaktowe zapalenie skóry poduszki stopy (ang. foot pad dermatitis FPD) najczęściej występuje u kurcząt brojlerów i indyków i przynosi poważne straty producentom drobiu z powodu wolniejszego tempa wzrostu kurcząt i indyków oraz gorszego wykorzystania paszy. Chorobowym zmianom skóry poduszki stopy współtowarzyszą zmiany na tylnej stronie stawu skokowego oraz stany zapalne skóry na piersiach kurcząt brojlerów i indyków w okolicy mostka. Przypadki FDP mają negatywny wpływ na jakość rzeźną tuszek, a tym samym na ich wartość handlową.

Liczba przypadków zapalenia skóry poduszki stóp jest ważnym elementem oceny utrzymania odpowiednio wysokiego standardu dobrostanu drobiu w odchowywanym stadzie. Dobrostan kurcząt jest kontrolowany przez ubojnie zgodnie z Instrukcją GLW z lipca 2017 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli dobrostanu brojlerów kurzych w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego.

Leczenie choroby jest trudne i zazwyczaj spóźnione. Jak więc można zapobiegać zapaleniom skóry poduszki stopy?

  • sprawdź stan podłoża; ściółka powinna być sucha (dościelanie), kluczowym elementem jest właściwy poziom wilgotności powietrza w kurniku,
  • sprawdź parametry mikroklimatu (wilgotność i temperatura powietrza w kurniku),
  • dbaj o sprawne działanie systemów ogrzewania i właściwą wentylację w kurniku, szczególnie w okresie jesienno-wiosennym sama wentylacja bez ogrzewania nie pozwala na utrzymanie suchej ściółki,
  • sprawdź, czy system pojenia jest szczelny i prawidłowo ustawiony (wysokość poideł), 
  • sprawdź, czy nie masz zbyt dużego zagęszczenie ptaków,
  • pasza musi być dobrze zbilansowana (obniżony poziom białka i zwiększenie udziału wolnych aminokwasów, niższy poziom potasu, spowolnienie procesu uwalniania amoniaku poprzez stosowanie dodatku kwaśnego węglanu sodu NaHCO3
  • dbaj o stan zdrowia ptaków (zapobieganie biegunkom, wodniste odchody), stosowanie preparatów mikrobiologicznych zawierających bakterie saprofitycznych (np. Lactobacillus sp., Bifidobacter sp.), które wypierają na zasadzie konkurencji chorobotwórcze drobnoustroje, stosowanie dodatku kwasu salicylowego działa biobójczo, dezynfekująco, wiąże amoniak i pobudza proces regeneracji skóry właściwej na stopach,


Więcej o FPD znajdziesz w poniższych artykułach:
Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 4/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma