Jaki plan bioasekuracji obowiązuje od 6 maja 2022 r. dla każdego gospodarstwa/fermy utrzymującej więcej niż 350 szt. drobiu?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wprowadził Rozporządzeniem z dn. 31 marca (Dz.U. z 6 kwietnia 2022, poz. 768) obowiązek posiadania planu bioasekuracji przez każde gospodarstwo/fermę utrzymujące więcej niż 350 szt. drobiu.

Plan bioasekuracji powinien obejmować co najmniej:

  • ustanowienie stref „czystych” i „brudnych” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymaniem drobiu,
  • ustanowienie rozwiązań dotyczących wprowadzania do gospodarstwa/fermy drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych, sprzętu i urządzeń,
  • procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymaniem drobiu,
  • procedury w zakresie zwalczania szkodników,
  • ustanowienie rozwiązań w celu rozdzielenia poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu utrzymywanego drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego,
  • zasady przeprowadzania audytów lub samooceny w celu prawidłowego wdrażania planu bioasekuracji.

Plan bioasekuracji należy złożyć w Biurze Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem planu bioasekuracji będzie sprawowała Inspekcja Weterynaryjna.


Więcej o bioasekuracji znajdziesz w naszych artykułach:
Sprawdź też nowy
numer miesięcznika
Okładka numeru 5/2024

Partnerzy

Zakup czasopisma