Tygodniowe ceny sprzedaży tuszki z kurcząt (65%) w Unii Europejskiej (w Euro za 100 kg)

Kraj26.02.202305.03.202312.03.202319.03.2023
Austria365,62369,15374,93375,79
Belgia233,03239,47241,850
Bułgaria214,8217,38218,99216,91
Cypr234,04232,43248,31251,44
Czechy255,64259,03256,57256,23
Finlandia339,14337,41338,76339,74
Francja300300300300
Grecja00307,130
Hiszpania202,34204,2204,2211,69
Holandia174174174174
Irlandia255,66255,66255,660
Łotwa216,54225,28226,9225
Malta286,67000
Niemcy4024024020
Polska200,980201,760
Portugalia217,5222,5230230
Rumunia210,83209,18210,15215,25
Słowacja256,92248,53252,32241,8
Słowenia314315,35316,13316,55
Szwecja216,38313,31312,16306,54
Węgry260,09263,73256,690
Włochy2892892890
Średnio w UE217,81203,1224,7261,5
Na podstawie: źródło
Kolorem czerwonym ceny niższe od średniej w UE
Lokata wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ubijanych kurcząt rocznie (2006 r.) wg „Executive Guide to World Poultry Trends”, Watt, 2008/09
Zdjęcie życzeń świątecznych 2022

Bieżący numer