Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
19.12.202126.12.202102.01.202209.01.2022
POLSKA
Kurczęta brojlery42984337434644071,4
Indory53455602562856961,21
Indyczki54605540567958823,57
Kaczki brojlery55435663574659363,31
Gęsi tuczone11991----
Kury mięsne reprod.27542300---
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery43684321433143971,52
Indory52435503545355882,48
Indyczki51615262---
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery42564314432343891,53
Indory5600-600062003,33
Indyczki55305610583060002,92
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery45674609473148121,71
Indory---6300-
Indyczki5493-600062003,33
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery43504361437044090,89
Indory55535665587459611,48
Indyczki55775626571159594,34
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Bieżący numer