Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
17.07.202224.07.202231.07.202207.08.2022
POLSKA
Kurczęta brojlery6050605360746073-0,02
Indory8646869584848372-1,32
Indyczki86858685863786820,52
Kaczki brojlery73647381737273840,16
Gęsi tuczone153511577015425155630,89
Kury mięsne reprod.3490--3994-
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery60106037609661540,95
Indory8515859583418142-2,39
Indyczki86398624844785140,79
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery60416050606760790,2
Indory8800--8800-
Indyczki8650----
Kaczki brojlery738473847382--
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery5720603961776091-1,39
Indyczki8800-890089000
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery6108607160756017-0,95
Indory88478838883289361,18
Indyczki87508737871187470,41
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Bieżący numer