Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
23.05.202130.05.202106.06.202113.06.2021
POLSKA
Kurczęta brojlery40154056406540650
Indory61836486656065800,3
Indyczki62406528647065080,59
Kaczki brojlery48674886488349491,35
Kury mięsne reprod.2413228424422363-3,24
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery4045413941004038-1,51
Indory62176425647565150,62
Indyczki62646436658566871,55
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery39774009404740490,05
Indory-67406830--
Indyczki64506500638064300,78
Kaczki brojlery-4870---
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery44524447420242681,57
Indory6700--6900-
Indyczki66506677668867000,18
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery40414071406640870,52
Indory6046655366956684-0,16
Indyczki60596591647865340,86
Kaczki brojlery-4939---
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Bieżący numer