Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
24.04.202201.05.202208.05.202215.05.2022
POLSKA
Kurczęta brojlery6081616461696162-0,11
Indory83108448861487351,4
Indyczki8320838284558275-2,13
Kaczki brojlery69306924696670310,93
Gęsi tuczone--13687139922,23
Kury mięsne reprod.28503450318731900,09
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery6176625662146162-0,84
Indory82768433865887601,18
Indyczki83618444860586120,08
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery6061613261646156-0,13
Indory-8700870087000
Indyczki84008400845085000,59
Kaczki brojlery--691070041,36
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery6615659763976251-2,28
Indyczki-8300850088003,53
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery60416165613361700,6
Indory83828466853086381,27
Indyczki8191828883177928-4,68
Kaczki brojlery--707870830,07
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)

Bieżący numer