Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
26.02.202305.03.202312.03.202319.03.2023
POLSKA
Kurczęta brojlery5781582458605837-0,39
Indory8792876289628855-1,19
Indyczki89759024891689860,79
Kaczki brojlery7706769277087704-0,05
Kury mięsne reprod.36363283312832614,25
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery58715906593859530,25
Indory8526859788148705-1,24
Indyczki87418881864887481,16
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery57495772581658190,05
Indory-9100910091000
Indyczki900090009000--
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery6001599463736284-1,4
Indyczki9100-910091000
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery5812591559035814-1,51
Indory9266928892309215-0,16
Indyczki91379125912091380,2
Kaczki brojlery--7812--
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Zdjęcie życzeń świątecznych 2022

Bieżący numer