Średnie ceny netto (bez VAT) skupu drobiu żywego w zakładach drobiarskich

Rodzaj żywcaCena netto (bez VAT) skupu (zł/tonę)Zmiana ceny skupu (%)
30.10.202206.11.202213.11.202220.11.2022
POLSKA
Kurczęta brojlery6016601460526032-0,33
Indory88958974903690510,17
Indyczki89038873895191352,06
Kaczki brojlery75827629762276700,63
Gęsi tuczone162351635116691175134,92
Kury mięsne reprod.3700338133573316-1,22
REGION PÓŁNOCNY
Kurczęta brojlery57735813583659872,59
Indory87878905895689580,02
Indyczki88568808894191302,11
REGION CENTRALNY
Kurczęta brojlery6075606160996030-1,13
Indory-8800880091003,41
Indyczki-8650-9000-
Kaczki brojlery-7622---
REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI
Kurczęta brojlery4762583760245601-7,02
Indyczki-9200925093000,54
REGION ZACHODNI
Kurczęta brojlery60466023603760880,84
Indory9276919893009264-0,39
Indyczki91439083921592330,2
Kaczki brojlery-7642---
Biuletyn „Rynek Mięsa Drobiowego”, MRiRW, Dep. Rynki Rolne, 00-930 WARSZAWA, ul. Wspólna 30
Regiony: Północny (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie), Centralny (woj. mazowieckie, łódzkie), Południowo-Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie), Zachodni (woj. opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie)
Zdjęcie oferty Black Friday 2022

Bieżący numer