Suplement - 2014

Suplementy

Spis treści

3. Clostridium perfringens- parametr jakości mikrobiologicznej pasz i czynnik martwiczego zapalenia jelit u drobiu
Krzysztof Kwiatek, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda
6. Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu
 
8. Ewolucja genów wirusa choroby Mareka związanych z onkogennością
Grzegorz Woźniakowski
12. Zakażenia reowirusowe u kur
Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta
18. Różyca ptaków
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
22. Kaskada
Piotr Kwieciński
25. Długoterminowa obserwacja enzoocji BLS (Big Liver and Spleen Disease) na fermie rodzicielskiej brojlerów
Ryszard Bartczak
29. Jak skuteczniej kontrolować zakażenia wariantowymi szczepami wirusa IB w stadach reprodukcyjnych kur kierunku mięsnego i niosek towarowych?
Jane K. A. Cook
34. Rola wirusa krwotocznego zapalenia jelit w patologii indyków
Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Tomasz Stenzel, Daria Pestka, Andrzej Koncicki
40. Kokcydioza kur - chemioprofi laktyka i immunoprofilaktyka
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
44. Zakażenia bakteryjne przyczyną chorób układu oddechowego u drobiu - Ornitobakterioza
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski
48. Zatrucia kokcydiostatykami u drobiu rzeźnego
Albert Nakielski
52. Ornitobakterioza - najnowsze metody diagnostyki, skutecznego leczenia i eradykacji
Krzysztof Chudzik
58. Wybrane choroby układu oddechowego drobiu wodnego
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
61. Zakaźne zapalenie steku (cloacitis) - nowa choroba weneryczna niosek w stadach rodzicielskich brojlerów?
Piotr Szeleszczuk, Tomasz Kruszyński, Beata Dolka, Grażyna Kosowska, Artur Żbikowski, Aleksandra Ledwoń, Joanna Nerc, Ryszard Szewczyk
66. Współczesne trendy w utrzymaniu ciągłości efektywnej produkcji drobiarskiej
 

Bieżący numer