Suplement - 2013

Suplementy

Spis treści

3. Wirusowe choroby przewodu pokarmowego kurcząt
Katarzyna Domańska-Blicharz
8. Rola zakwaszaczy w profi laktyce chorób przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów
Krzysztof Lipiński
12. Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u drobiu wodnego
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
15. Wpływ poliprobiotyków na wydajność produkcyjną brojlerów
Almantas Šimkus
18. Plusy i minusy immunoprofilaktyki międzypokoleniowej w uodpornianiu ptaków w pierwszych tygodniach odchowu
Marcin Śmiałek, Daria Pestka, Andrzej Koncicki
22. Kolibakterioza - ważny aspekt w ekonomii produkcji drobiarskiej
Tibor Cserep
25. Wpływ prebiotyku zastosowanego in ovow 12 dobie inkubacji na układ odpornościowy kurcząt
Mariusz Urbanowski
28. Wpływ żywienia stad rodzicielskich brojlerów na przebieg inkubacji i jakość wylężonych piskląt
Krzysztof Chudzik, Maarten De Gussenn
30. Sposób na zakażenia beztlenowcowe
Albert Nakielski
32. Występowanie wirusa zapalenia jelit kaczek (DVE) u wolno żyjących ptaków wodnych w Polsce
Grzegorz Woźniakowski
34. Zastosowanie testu ELISA do monitorowania odpowiedzi serologicznej po zastosowaniu żywych szczepionek przeciwko mykoplazmozie kur
Bart van Leerdam
37. Diagnostyka serologiczna zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella u kur
Artur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk
40. Dezinwazja - niedoceniany element w strategiach profilaktyki kokcydiozy drobiu
Sylwia Doner, Piotr Szeleszczuk
47. Wirusy infl uenzy ptaków H9N2 na świecie i w Polsce
Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta
51. Praktyczne przykłady leczenia i profilaktyki zakażeń Mycoplasma synoviaew Belgii
Krzysztof Chudzik, Maarten De Gussenn

Bieżący numer