Suplement - 2013

Suplementy

Spis treści

3.Wirusowe choroby przewodu pokarmowego kurczątKatarzyna Domańska-Blicharz8.Rola zakwaszaczy w profi laktyce chorób przewodu pokarmowego kurcząt brojlerówKrzysztof Lipiński12.Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego u drobiu wodnegoWojciech Kozdruń, Hanna Czekaj15.Wpływ poliprobiotyków na wydajność produkcyjną brojlerówAlmantas Šimkus18.Plusy i minusy immunoprofilaktyki międzypokoleniowej w uodpornianiu ptaków w pierwszych tygodniach odchowuMarcin Śmiałek, Daria Pestka, Andrzej Koncicki22.Kolibakterioza - ważny aspekt w ekonomii produkcji drobiarskiejTibor Cserep25.Wpływ prebiotyku zastosowanego in ovow 12 dobie inkubacji na układ odpornościowy kurczątMariusz Urbanowski28.Wpływ żywienia stad rodzicielskich brojlerów na przebieg inkubacji i jakość wylężonych pisklątKrzysztof Chudzik, Maarten De Gussenn30.Sposób na zakażenia beztlenowcoweAlbert Nakielski32.Występowanie wirusa zapalenia jelit kaczek (DVE) u wolno żyjących ptaków wodnych w PolsceGrzegorz Woźniakowski34.Zastosowanie testu ELISA do monitorowania odpowiedzi serologicznej po zastosowaniu żywych szczepionek przeciwko mykoplazmozie kurBart van Leerdam37.Diagnostyka serologiczna zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella u kurArtur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk40.Dezinwazja - niedoceniany element w strategiach profilaktyki kokcydiozy drobiuSylwia Doner, Piotr Szeleszczuk47.Wirusy infl uenzy ptaków H9N2 na świecie i w PolsceKrzysztof Śmietanka, Zenon Minta51.Praktyczne przykłady leczenia i profilaktyki zakażeń Mycoplasma synoviaew BelgiiKrzysztof Chudzik, Maarten De Gussenn

Partnerzy

Zakup czasopisma