Suplement - 2012

Suplementy

Spis treści

3. Wybrane fakty z historii badań nad zakaźnym zapaleniem oskrzeli kur w Polsce
Ewa Karpińska
6. Zakaźne zapalenie oskrzeli kur - aktualny stan epidemiologiczny
Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta
10. Postulaty Roberta Kocha w erze biologii molekularnej
Grzegorz Woźniakowski, Elżbieta Samorek-Salamonowicz
13. Szczepionki oparte na bazie DNA, jako przyszłościowa terapia chorób zakaźnych, także w produkcji drobiarskiej!
Klaudia Chrząstek, Alina Wieliczko
15. Zootechniczna i ekonomiczna ocena zastosowania u kurcząt brojlerów szczepionki firmy HIPRACOX ® wymiennie z kokcydiostatykami: wyniki serii badań terenowych przeprowadzonych w Belgii i Holandii
M. Dardi, M. De Gussem, K. Van Mullem, H. Van Meirhaeghe, N. Vandenbussche, M. Pagès, J. Rubio
22. Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny efektywności szczepień przeciwko zakaźnemu zapalenia oskrzeli kur w stadach brojlerów
Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Beata Sienkiewicz
27. Nowe schematy szczepień przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur
Luciano Gobbi
30. Rola legalnego i nielegalnego handlu w rozprzestrzenianiu wirusów grypy ptaków
Krzysztof Śmietanka
34. Zastosowanie biocydu „Termin 8® ” do kontroli Salmonelli w paszach
Alan Doyle
36. Ocena przydatności monitoringu serologicznego do optymalizacji immunoprofi laktyki choroby Gumboro w integracjach drobiarskich
Joanna Frischke-Krajewska
40. Badania molekularne wyjaśniają lepszą immunogenność szczepu Ma5 w porównaniu ze szczepem H120
Danuta Furmanek
44. Podstawowe zasady bioasekuracji w fermach drobiu
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
48. II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone zarażeniom pierwotniaczym u drobiu
Sylwia Doner
49. Układ odpornościowy, a czynniki immunosupresyjne i ich następstwa w chowie indyków
Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Daria Pestka, Andrzej Koncicki
55. Picobirnawirusy - mało poznane enteropatogeny drobiu
Joanna Nerc, Piotr Szeleszczuk
58. Grupa Badawcza - Inkubacja i Zapłodnienie WPSA obradowała w Pizie
Helena Danuta Kozłowska, Krzysztof Chudzik

Bieżący numer