Suplement - 2012

Suplementy

Spis treści

3.Wybrane fakty z historii badań nad zakaźnym zapaleniem oskrzeli kur w PolsceEwa Karpińska6.Zakaźne zapalenie oskrzeli kur - aktualny stan epidemiologicznyKatarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta10.Postulaty Roberta Kocha w erze biologii molekularnejGrzegorz Woźniakowski, Elżbieta Samorek-Salamonowicz13.Szczepionki oparte na bazie DNA, jako przyszłościowa terapia chorób zakaźnych, także w produkcji drobiarskiej!Klaudia Chrząstek, Alina Wieliczko15.Zootechniczna i ekonomiczna ocena zastosowania u kurcząt brojlerów szczepionki firmy HIPRACOX ® wymiennie z kokcydiostatykami: wyniki serii badań terenowych przeprowadzonych w Belgii i HolandiiM. Dardi, M. De Gussem, K. Van Mullem, H. Van Meirhaeghe, N. Vandenbussche, M. Pagès, J. Rubio22.Zastosowanie monitoringu serologicznego do oceny efektywności szczepień przeciwko zakaźnemu zapalenia oskrzeli kur w stadach brojlerówPiotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Beata Sienkiewicz27.Nowe schematy szczepień przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kurLuciano Gobbi30.Rola legalnego i nielegalnego handlu w rozprzestrzenianiu wirusów grypy ptakówKrzysztof Śmietanka34.Zastosowanie biocydu „Termin 8® ” do kontroli Salmonelli w paszachAlan Doyle36.Ocena przydatności monitoringu serologicznego do optymalizacji immunoprofi laktyki choroby Gumboro w integracjach drobiarskichJoanna Frischke-Krajewska40.Badania molekularne wyjaśniają lepszą immunogenność szczepu Ma5 w porównaniu ze szczepem H120Danuta Furmanek44.Podstawowe zasady bioasekuracji w fermach drobiuWojciech Kozdruń, Hanna Czekaj48.II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone zarażeniom pierwotniaczym u drobiuSylwia Doner49.Układ odpornościowy, a czynniki immunosupresyjne i ich następstwa w chowie indykówMarcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Daria Pestka, Andrzej Koncicki55.Picobirnawirusy - mało poznane enteropatogeny drobiuJoanna Nerc, Piotr Szeleszczuk58.Grupa Badawcza - Inkubacja i Zapłodnienie WPSA obradowała w PizieHelena Danuta Kozłowska, Krzysztof Chudzik

Partnerzy

Zakup czasopisma