Suplement - 2010

Suplementy

Spis treści

3.Peptydy antydrobnoustrojowe u ptaków - budowa i działaniePiotr Szeleszczuk, Paulina Szczubełek6.Rola Bordetella avium w patologii indykówGrzegorz Tomczyk10.Czynniki stresogenne i ich wpływ na układ odpornościowy ptaków - wybrane zagadnieniaKlaudia Chrząstek, Alina Wieliczko12.Szczepienia przeciwko kokcydiozie - nie tylko odporność jest ważna!Danuta Furmanek17.Wpływ wybranych czynników prenatalnych na jakość pisklątIwona Pijarska-Bińkowska20.Włoskowiec różycy przyczyną problemów zdrowotnych w stadzie bażantówEwa Karpińska, Magdalena Rzewuska, Izabela Dolka, Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Grażyna Kosowska24.Paramyksowiroza gołębi czy rzekomy pomór drobiu u gołębi?Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta28.Preparaty ziołowe w profi laktyce zespołu zaburzonego wchłaniania i marskości wątroby u zwierząt, cz. IHenryk Różański, Waldemar Drymel32.Niski poziom dobrostanu, jako główna przyczyna występowania problemów zdrowotnych na fermach drobiuBartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Beata Mazur-Lech, Andrzej Koncicki36.Indeks odpowiedzi poszczepiennej: nowy parametr służący do serologicznej oceny skuteczności szczepień przy pomocy testów ELISA fi rmy BiochekDr Bart van Leerdam, Dr Herman Bosmqan38.ALLIVET- nie tylko na infekcje!!!Krystian Korzewski40.Metody diagnostyki kokcydiozy kurPiotr Szeleszczuk, Ewelina Barbara Czyżewska45.Nowoczesna immunoprofi laktyka kluczem do poprawy efektywności produkcji drobiarskiejMariusz Urbanowski50.Koncepcja precyzyjnego celu - otoczkowany maślan sodu - broń przeciwko najpoważniejszym problemom zdrowotnym i kłopotom z jakością ściółkiPim Langhout, Annelies Diericx, Stephan Bauwens52.Lab-Vet Sp. z o.o. znaczy nowoczesność 55.Subkliniczna postać martwicowego zapalenia jelit - cichy, niedoceniany wrógDanuta Furmanek59.Stres cieplny u drobiuMarta Rudzińska

Partnerzy

Zakup czasopisma