Suplement - 2010

Suplementy

Spis treści

3. Peptydy antydrobnoustrojowe u ptaków - budowa i działanie
Piotr Szeleszczuk, Paulina Szczubełek
6. Rola Bordetella avium w patologii indyków
Grzegorz Tomczyk
10. Czynniki stresogenne i ich wpływ na układ odpornościowy ptaków - wybrane zagadnienia
Klaudia Chrząstek, Alina Wieliczko
12. Szczepienia przeciwko kokcydiozie - nie tylko odporność jest ważna!
Danuta Furmanek
17. Wpływ wybranych czynników prenatalnych na jakość piskląt
Iwona Pijarska-Bińkowska
20. Włoskowiec różycy przyczyną problemów zdrowotnych w stadzie bażantów
Ewa Karpińska, Magdalena Rzewuska, Izabela Dolka, Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Grażyna Kosowska
24. Paramyksowiroza gołębi czy rzekomy pomór drobiu u gołębi?
Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta
28. Preparaty ziołowe w profi laktyce zespołu zaburzonego wchłaniania i marskości wątroby u zwierząt, cz. I
Henryk Różański, Waldemar Drymel
32. Niski poziom dobrostanu, jako główna przyczyna występowania problemów zdrowotnych na fermach drobiu
Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Beata Mazur-Lech, Andrzej Koncicki
36. Indeks odpowiedzi poszczepiennej: nowy parametr służący do serologicznej oceny skuteczności szczepień przy pomocy testów ELISA fi rmy Biochek
Dr Bart van Leerdam, Dr Herman Bosmqan
38. ALLIVET- nie tylko na infekcje!!!
Krystian Korzewski
40. Metody diagnostyki kokcydiozy kur
Piotr Szeleszczuk, Ewelina Barbara Czyżewska
45. Nowoczesna immunoprofi laktyka kluczem do poprawy efektywności produkcji drobiarskiej
Mariusz Urbanowski
50. Koncepcja precyzyjnego celu - otoczkowany maślan sodu - broń przeciwko najpoważniejszym problemom zdrowotnym i kłopotom z jakością ściółki
Pim Langhout, Annelies Diericx, Stephan Bauwens
52. Lab-Vet Sp. z o.o. znaczy nowoczesność
 
55. Subkliniczna postać martwicowego zapalenia jelit - cichy, niedoceniany wróg
Danuta Furmanek
59. Stres cieplny u drobiu
Marta Rudzińska

Bieżący numer