Suplement - 2008

Suplementy

Spis treści

3. Czy szczepienia drobiu przeciwko kampylobakteriozie są możliwe?
Artur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk
8. Ocena skuteczności poliwalentnej inaktywowanej szczepionki ORNITIN® w immunoprofilaktyce ornitobakteriozy indyków
Andrzej Koncicki, Tomasz Stenzel, Bartłomiej Tykałowski, Karolina Koncicka-Świderska
12. Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w kontroli salmonelloz w stadach drobiu
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski
18. Wybrane problemy związane z zagrożeniami zdrowotnymi w wielkostadnym chowie drobiu wodnego
Wojciech Kozdruń, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Hanna Czekaj, Grzegorz Woźniakowski
21. Profile temperatury odchowu brojlerów kurzych i ich wpływ na wyniki ekonomiczne odchowu
Ron Meijerhof
24. Choroba Mareka - patogeneza, klinika, immunoprofilaktyka i aktualna sytuacja w Polsce
Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Katarzyna Król, Wojciech Kozdruń
27. Zapobieganie chorobom immunosupresyjnym w produkcji drobiarskiej poprzez zastosowanie szczepionki Vaxxitek HVT+IBD
Mariusz Urbanowski
34. Zakażenia koronawirusami i astrowirusami u indyków - nowy problem w Polsce
Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta
38. Stymulacja układu odpornościowego piskląt poprzez wczesne podawanie paszy
A. K. Panda, M. R. Reddy
42. Aktualne problemy zdrowotne kaczek i ich kontrola
Alastair Johnston
44. Kontrola obecności salmonelli w stadach brojlerów - amerykańskie doświadczenia
Scott Russell
47. Nowatorskie szczepionki rekombinowane dla drobiu firmy Intervet/Schering Plough Animal Health: INNOVAX-ND-SB oraz INNOVAX-ILT
Ruud Hein
49. Reowiroza wywoływana przez szczepy ERS - problem zanikający czy tylko zmieniający oblicze?
Pieter Kühne
52. Uwagi na temat interpretacji wyników monitoringu serologicznego
Bart van Leerdam
56. Pierwsze rozpoznane w kraju przypadki adenowirusowej choroby kurcząt
Jacek Mamczur, Jan Szeptycki, Michael Hess, Marek Houszka, Piotr Szeleszczuk, Jadwiga Bartoszkiewicz
63. 8 Międzynarodowe Sympozjum „Choroba Mareka”
Wojciech Kozdruń, Elżbieta Samorek-Salamonowicz, Katarzyna Król

Bieżący numer