Suplement - 2007

Suplementy

Spis treści

3. Immunomodulacja - nowy kierunek w immunologii klinicznej
Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Andrzej Koncicki
8. Ograniczenie częstości występowania S. enteritidisi S. typhimurium u brojlerów w świetle najnowszych regulacji unijnych
Piotr Szeleszczuk
16. Przyczyny nadżerek w mielcu i zapalenia żołądka gruczołowego u kurcząt brojlerów
Manuel Contreras, Douglas Zavieso
20. Zastosowanie szczepionki S.E.T. VAC - w immunoprofilaktyce salmonellozy kur
Marcin Kobiałka
23. Przydatność preparatu MILBEN EX do zwalczania Dermanyssus gallinae w fermach kur
Konstanty Romaniuk, Rajmund Sokół
26. Próba oceny wpływu eksperymentalnej intoksykacji niosek ochratoksyną A na obecność zmian patomorfologicznych w narządach układu odpornościowego u ich potomstwa
Elżbieta Malicka, Ewa Karpińska, Piotr Szeleszczuk, Jan Niemiec
28. Ograniczanie stopnia kolonizacji przez Campylobacter
Stephanie Bull
31. Wpływ szczepienia reprodukcyjnych stad kur kierunku mięsnego inaktywowaną, podjednostkową szczepionką Nobilis E.colina ich wyniki produkcyjne
D. Sohsuebngarm, B. Supannamoke
34. Weterynaryjne aspekty stosowania prebiotyków w produkcji drobiarskiej
Piotr Szeleszczuk
39. Hipragumboro-GM97 - nowa szczepionka przeciwko chorobie Gumboro - jak ją stosować?
Jacek Fabczak
42. Ornitobakterioza drobiu - nowe dane - jak ją stosować?
Artur Żbikowski, Piotr Szeleszczuk
52. Profilaktyka specyficzna w stadach brojlerów kurzych
Danuta Furmanek
58. Powrót starego problemu: spirochetoza jelitowa ptaków znowu groźna!
David Burch
60. I-urodziny Vet-Trade w Lesznowoli
 
62. Czy nadchodzi era fagów?
Robert Atterbury

Bieżący numer