Suplement - 2023

Suplementy

Spis treści

3.    Diagnostyka molekularna w awiopatologii i jej osiągnięcia

        Katarzyna Domańska-Blicharz, Anna Pikuła

7.    EVANOVO®, szczepionka, która zrewolucjonizuje profilaktykę kokcydiozy kur!

12.  Obrzękłe głowy u brojlerów kurzych - diagnostyka różnicowa

        Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki

16.  Zaawansowana technika w diagnostyce zakażeń salmonellami

        Tomasz Kwiatkowski

20.  Wpływ zakażeń bakteryjnych układu rozrodczego kur niosek na lęgi oraz wartość biologiczną i zdrowie piskląt

        Anna Woźniak-Biel, Magdalena Karwańska, Alina Wieliczko

27.  Porównanie skuteczności szczepionek linii Nobilis® wyprodukowanych w technologii Sphereon® w postaci łatwo

rozpuszczających się sferonów ze szczepionkami w konwencjonalnych szklanych fiolkach

30.  Zagadnienia związane z immunoprofilaktyką choroby Mareka

        Wojciech Kozdruń, Agnieszka Stolarek, Natalia Styś–Fijoł, Karolina Piekarska, Jowita Samanta Niczyporuk

34.  Antybiotykoterapia w pierwszych dniach życia piskląt indyczych i jej wpływ na rozwój grzybów w przewodzie

pokarmowym

        Ireneusz Sokół, Kamila Bobrek, Andrzej Gaweł

36.  Choroba Newcastle – „stary problem-nowa rzeczywistość”

        Wojciech Hodorowicz

44.  Zakażenia reasortantem wirusa choroby Gumboro – obserwacje epidemiologiczne i opis przypadku klinicznego

        Marta Krupa, Łukasz Grześkiewicz, Wojciech Hodorowicz, Udi Ashash

46.  Oddziaływanie preparatów alternatywnych dla antybiotyków na mikrobiom przewodu pokarmowego u drobiu

        Joanna Kowalczyk, Bartłomiej Tykałowski, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki

50.  Rzekomy pomór drobiu znów w Polsce!

        Katarzyna Domańska-Blicharz

60. „Podobne należy leczyć podobnym” czyli o zastosowaniu żywych kultur mikroorganizmów w strategiach zwalczania

kampylobakteriozy w stadach kurcząt brojlerów i indyków rzeżnych

Piotr Szeleszczuk, Artur Żbikowski, Beata Dolka, Gustaw Szafraniec, Monika Rogala-Hnatowska

Partnerzy

Zakup czasopisma