Suplement - 2022

Suplementy

Spis treści

3.  Analiza trendów konsumpcji weterynaryjnych produktów przeciwbakteryjnych u drobiu w Polsce i w Europie jako element ograniczania oporności przeciwbakteryjnej

     Katarzyna Szymanek, Ilona Materek, Katarzyna Pasik, Agnieszka Nowakowska

7.  Popierajmy działania zmierzające do kontroli rozwoju i szerzenia się antybiotykoodporności

u bakterii chorobotwórczych dla zwierząt w Polsce. Inicjatywa ResinVet

     Magdalena Rzewuska

8.  Rozważne stosowanie antybiotyków w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych

produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE

     Marta Koncewicz-Jarząb, Katarzyna Gąsiorek

12. Diagnostyka serologiczna i molekularna zakażeń IBV - czyli „bądź tu mądry Panie”

     Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki

18. Stosowanie przeciwdrobnoustrojowych weterynaryjnych produktów leczniczych w drobiarstwie

- nowe przepisy i praktyka

     Agata Andrzejewska, Michał Majewski

23. Zastosowanie schematów protekcji krzyżowej w profilaktyce zakaźnego zapalenia oskrzeli

– czy warto?

     Wojciech Hodorowicz

29. Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego kurcząt – analiza przypadków krajowych

     Katarzyna Domańska-Blicharz, Anna Lisowska, Justyna Opolska

34. Znaczenie typu adiuwantu i rodzaju emulsji w inaktywowanych szczepionkach przeciwko

Salmonellom i ich wpływ na wykorzystanie potencjału reprodukcyjnego w stadach

zarodowych drobiu

38. Wpływ stosowania antybiotyków i sulfonamidów na układ immunologiczny ptaków

     Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki

42. Jedyne słuszne podejście...

44. Preparaty bakteriobójcze zwalczające patogeny bakteryjne drobiu

     Marta Kuźmińska-Bajor, Maciej Kuczkowski, Paulina Śliwka, Alina Wieliczko

48. Stosowanie preparatów opartych na fitoncydach – przykłady wybranych przypadków

i testów terenowych

     Albert Nakielski, Agata Andrzejewska–Zasiadczyk

53. Trendy w stosowaniu leków przeciwbakteryjnych w leczeniu mykoplazmozy drobiu

     Anna Sawicka-Durkalec, Grzegorz Tomczyk, Olimpia Kursa

56. Poulvac E. coli – wysoka skuteczność działania w stadach kurcząt brojlerów.

Doniesienie terenowe

     Emilia Wojcieszak

61. Syndrom dużej wątroby i śledziony (BLS) – kliniczny problem w chowie niosek towarowych

     Lek. wet. Jerzy Orciuch

64. Trendy zmienności lekooporności E. coli na wybrane leki przeciwbakteryjne w zintegrowanej

produkcji drobiarskiej na przestrzeni 8 lat

     Jarosław Wilczyński, Danuta Wystalska

69. Podejrzenie wystąpienia zakażenia reasortantem IBDV na terytorium Polski w roku 2022

– przypadek kliniczny

     Łukasz Grześkiewicz, Marta Krupa

75. Zarażenia wiciowcami Histomonas i Tetratrichomonas u drobiu grzebiącego

     Kamila Bobrek, Milena Skrok, Piotr Falkowski, Andrzej Gaweł

77. Czy jest możliwy bezantybiotykowy chów drobiu?

     Andrzej Koncicki, Karolina Koncicka-Świderska, Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski,

Joanna Kowalczyk, Tomasz Stenzel

83. Mechanizmy oporności bakterii z rodzaju Staphylococcus na środki przeciwbakteryjne

Agnieszka Marek, Magdalena Sulikowska, Łukasz Jarosz, Dagmara Stępień-Pyśniak

Partnerzy

Zakup czasopisma