Suplement - 2018

Suplementy

Spis treści

3. Praktyczna immunomodulacja u drobiu

M. Śmiałek, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki

10. Produkty lecznicze weterynaryjne immunologiczne stosowane u drobiu w Polsce w świetle systematyki kodów ATCvet

D. Krasucka, K. Pasik, J. Szumiło

13. Dopuszczenie do obrotu immunologicznych produktów

leczniczych weterynaryjnych, jako droga do nowych możliwości

w immunoprofilaktyce chorób drobiu

A. Andrzejewska

17. Mikrobiom ważnym „narządem” drobiu

Z. Gliński

21. FUMAGRI OPP Połączenie nowoczesnej substancji dezynfekcyjnej...

J. Szeptycki

26. Charakterystyka szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych

izolowanych od drobiu rzeźnego w Polsce

A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, A. Nowaczek

32. Clostridium perfringens - znaczenie, klinika, diagnostyka

J. Wilczyński, D. Wystalska

37. Bakteriofagi w terapii i zapobieganiu chorób bakteryjnych u drobiu

M. Kuźmińska-Bajor, A. Woźniak-Biel, M. Kuczkowski, A. Wieliczko

41. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie występowania

zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia bursy Fabrycjusza

u kur w Polsce

A. Pikuła, K. Śmietanka

45. Szczepionka Transmune obchodzi 10 urodziny!

53. Parwowirusy drobiu – nowe możliwości immunoprofilaktyki

A. Romanik-Chruścielewska, K. Domańska-Blicharz

57. Przypadek zakażenia kurcząt brojlerów astrowirusami (CastV)

i wirusem zapalenia nerek (ANV)

W. Grudzień, M. Krupa, S. Winter, F. Winter

60. Koronawirusy u przepiórek

K. Domańska-Blicharz, J. Sajewicz-Krukowska, M. Kuczkowski

64. Zakażenia wirusami grypy ptaków u przepiórek

K. Tarasiuk, E. Świętoń, K. Śmietanka

67. Inwazja ptaszyńców w stadzie – zagrożenia i zwalczanie pasożyta

K. Bobrek, Ł. Gaweł, P. Falkowski, A. Gaweł

72. Czy warto skutecznie zwalczać ptaszyńca kurzego na fermach

drobiu?

S. Doner

76. Histomonoza kur – aktualne możliwości diagnostyczne

i terapeutyczne

P. Szczubełek, G. Dymacz

80. Kokcydioza żurawi – inna niż wszystkie inwazje Eimeria u ptaków

M. Rogala, P. Szeleszczuk

85. Kokcydioza drobiu w Polsce i wybrane aspekty jej profilaktyki

- raport 2018

P. Szeleszczuk

101. Prof. dr hab. Wanda B. Borzemska (17.06.1932–13.06.2018)

P. Szeleszczuk

102. Ptaki wolnożyjące jako źródło patogenów dla drobiu

   W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska

 

Partnerzy

Zakup czasopisma