Suplement - 2018

Suplementy

Spis treści

3. Praktyczna immunomodulacja u drobiu
M. Śmiałek, A. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
10. Produkty lecznicze weterynaryjne immunologiczne stosowane u drobiu w Polsce w świetle systematyki kodów ATCvet
D. Krasucka, K. Pasik, J. Szumiło
13. Dopuszczenie do obrotu immunologicznych produktów
leczniczych weterynaryjnych, jako droga do nowych możliwości
w immunoprofilaktyce chorób drobiu
A. Andrzejewska
17. Mikrobiom ważnym „narządem” drobiu
Z. Gliński
21. FUMAGRI OPP Połączenie nowoczesnej substancji dezynfekcyjnej...
J. Szeptycki
26. Charakterystyka szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych
izolowanych od drobiu rzeźnego w Polsce
A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, A. Nowaczek
32. Clostridium perfringens - znaczenie, klinika, diagnostyka
J. Wilczyński, D. Wystalska
37. Bakteriofagi w terapii i zapobieganiu chorób bakteryjnych u drobiu
M. Kuźmińska-Bajor, A. Woźniak-Biel, M. Kuczkowski, A. Wieliczko
41. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie występowania
zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia bursy Fabrycjusza
u kur w Polsce
A. Pikuła, K. Śmietanka
45. Szczepionka Transmune obchodzi 10 urodziny!
53. Parwowirusy drobiu – nowe możliwości immunoprofilaktyki
A. Romanik-Chruścielewska, K. Domańska-Blicharz
57. Przypadek zakażenia kurcząt brojlerów astrowirusami (CastV)
i wirusem zapalenia nerek (ANV)
W. Grudzień, M. Krupa, S. Winter, F. Winter
60. Koronawirusy u przepiórek
K. Domańska-Blicharz, J. Sajewicz-Krukowska, M. Kuczkowski
64. Zakażenia wirusami grypy ptaków u przepiórek
K. Tarasiuk, E. Świętoń, K. Śmietanka
67. Inwazja ptaszyńców w stadzie – zagrożenia i zwalczanie pasożyta
K. Bobrek, Ł. Gaweł, P. Falkowski, A. Gaweł
72. Czy warto skutecznie zwalczać ptaszyńca kurzego na fermach
drobiu?
S. Doner
76. Histomonoza kur – aktualne możliwości diagnostyczne
i terapeutyczne
P. Szczubełek, G. Dymacz
80. Kokcydioza żurawi – inna niż wszystkie inwazje Eimeria u ptaków
M. Rogala, P. Szeleszczuk
85. Kokcydioza drobiu w Polsce i wybrane aspekty jej profilaktyki
- raport 2018
P. Szeleszczuk
101. Prof. dr hab. Wanda B. Borzemska (17.06.1932–13.06.2018)
P. Szeleszczuk
102. Ptaki wolnożyjące jako źródło patogenów dla drobiu
     W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska
 

Bieżący numer