Suplement - 2017

Suplementy

Spis treści

3.    Wybrane aspekty epidemiologii grypy ptaków H5Nx w Europie i Polsce

       K. Śmietanka, E. Świętoń, K. Niemczuk

10.  Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5Nx (2016/2017) w Niemczech

       T. Harder

11.  Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 (2015-2016) i H5N8 (2016-2017) we Francji

       É. Niqueux

12.  Bioasekuracja gospodarstw drobiarskich jako istotny element prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków

       G. Tomczyk

18.  Grypa ptaków u drobiu wodnego

       K. Tarasiuk, E. Świętoń, K. Śmietanka

22.  Przełom w zwalczaniu ptaszyńca kurzego

24.  Stosowanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych u drobiu w Polsce na podstawie wyników badań sondażowych w latach 2014-2016

       D. M. Krasucka, B. Biernacki, J. Szumiło

28.  Praktyczne uwagi na temat algorytmów terapeutycznych w wybranych chorobach bakteryjnych kur

       P. Szeleszczuk, B. Dolka, K. Adamczyk, J. Nerc, M. Rogala, A. Żbikowski

38.  Proteon Pharmaceuticals - innowacyjny partner w zapewnieniu zdrowia zwierzętom hodowlanym

42.  Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych bakteryjnych chorób indyków

       A. Koncicki, T. Stenzel, K. Koncicka-Świderska, B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk

45.  Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób bakteryjnych drobiu wodnego

       W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska

50.  Wpływ fitobiotyku nowej generacji Complex Poultry na wyniki produkcyjne i parametry jakościowe tuszki indyków rzeźnych

54.  Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób inwazyjnych drobiu

       A. Gaweł, K. Bobrek, J. Urbanowicz, P. Falkowski

62.  Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób grzybiczych drobiu

       S. Tokarzewski

68.  Zakażenia bakteryjne układu rozrodczego u kur niosek - stare i nowe wyzwania

       A. Wieliczko, K. Molska, M. Kuczkowski

75   Bakteriofagi specyficzne dla gatunku Staphylococcus aureus – zagrożenia i korzyści związane z ich występowaniem

       A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, A. Nowaczek

79.  Wykorzystanie wykluczenia kompetencyjnego w drobiarstwie, w dobie „wielkich wyzwań” XXI wieku

       M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki

84.  Stosowanie autoszczepionek w stadach rodzicielskich kur mięsnych

       J. Wilczyński, M. Gizińska, D. Wystalska, A. Joachimiak

88.  Zakażenia koronawirusem indyków - problem wciąż aktualny

       K. Domańska-Blicharz, J. Sajewicz-Krukowska

92.  Histomonoza kur i indyków

       J. Urbanowicz, P. Falkowski, Ł. Gaweł, K. Bobrek

97.  Technologia HVT

       L. Newman

100. Kokcydioza kur - z punktu widzenia zootechnika i lekarza weterynarii

       K. Jędrzejewska, M. Michalczuk, B. Dolka, A. Siennicka

106. Umowa o świadczenie usług weterynaryjnych - aspekty praktyczne

       A. Kuźma

112. Diagnostyka molekularna zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia oskrzeli kur

       D. Petzoldt, J. Haneke, T. Oldopp, S. Roenchen, J. Wilczyński, D. Wystalska

116. Choroba Mareka ciągłym zagrożeniem dla drobiu

      W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, A. Stolarek, K. Piekarska 

Partnerzy

Zakup czasopisma