Suplement - 2017

Suplementy

Spis treści

3.     Wybrane aspekty epidemiologii grypy ptaków H5Nx w Europie i Polsce
        K. Śmietanka, E. Świętoń, K. Niemczuk
10.   Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5Nx (2016/2017) w Niemczech
        T. Harder
11.   Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 (2015-2016) i H5N8 (2016-2017) we Francji
        É. Niqueux
12.   Bioasekuracja gospodarstw drobiarskich jako istotny element prewencji wysoce zjadliwej grypy ptaków
        G. Tomczyk
18.   Grypa ptaków u drobiu wodnego
        K. Tarasiuk, E. Świętoń, K. Śmietanka
22.   Przełom w zwalczaniu ptaszyńca kurzego
24.   Stosowanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych weterynaryjnych u drobiu w Polsce na podstawie wyników badań sondażowych w latach 2014-2016
        D. M. Krasucka, B. Biernacki, J. Szumiło
28.   Praktyczne uwagi na temat algorytmów terapeutycznych w wybranych chorobach bakteryjnych kur
        P. Szeleszczuk, B. Dolka, K. Adamczyk, J. Nerc, M. Rogala, A. Żbikowski
38.   Proteon Pharmaceuticals - innowacyjny partner w zapewnieniu zdrowia zwierzętom hodowlanym
42.   Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych bakteryjnych chorób indyków
        A. Koncicki, T. Stenzel, K. Koncicka-Świderska, B. Tykałowski, M. Śmiałek, J. Kowalczyk
45.   Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób bakteryjnych drobiu wodnego
        W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, K. Piekarska
50.   Wpływ fitobiotyku nowej generacji Complex Poultry na wyniki produkcyjne i parametry jakościowe tuszki indyków rzeźnych
54.   Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób inwazyjnych drobiu
        A. Gaweł, K. Bobrek, J. Urbanowicz, P. Falkowski
62.   Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w przebiegu wybranych chorób grzybiczych drobiu
        S. Tokarzewski
68.   Zakażenia bakteryjne układu rozrodczego u kur niosek - stare i nowe wyzwania
        A. Wieliczko, K. Molska, M. Kuczkowski
75    Bakteriofagi specyficzne dla gatunku Staphylococcus aureus – zagrożenia i korzyści związane z ich występowaniem
        A. Marek, E. Pyzik, D. Stępień-Pyśniak, A. Nowaczek
79.   Wykorzystanie wykluczenia kompetencyjnego w drobiarstwie, w dobie „wielkich wyzwań” XXI wieku
        M. Śmiałek, J. Kowalczyk, A. Koncicki
84.   Stosowanie autoszczepionek w stadach rodzicielskich kur mięsnych
        J. Wilczyński, M. Gizińska, D. Wystalska, A. Joachimiak
88.   Zakażenia koronawirusem indyków - problem wciąż aktualny
        K. Domańska-Blicharz, J. Sajewicz-Krukowska
92.   Histomonoza kur i indyków
        J. Urbanowicz, P. Falkowski, Ł. Gaweł, K. Bobrek
97.   Technologia HVT
        L. Newman
100. Kokcydioza kur - z punktu widzenia zootechnika i lekarza weterynarii
        K. Jędrzejewska, M. Michalczuk, B. Dolka,  A. Siennicka
106. Umowa o świadczenie usług weterynaryjnych - aspekty praktyczne
        A. Kuźma
112. Diagnostyka molekularna zakażeń wirusem zakaźnego zapalenia oskrzeli kur
        D. Petzoldt, J. Haneke, T. Oldopp, S. Roenchen, J. Wilczyński, D. Wystalska
116. Choroba Mareka ciągłym zagrożeniem dla drobiu

            W. Kozdruń, H. Czekaj, N. Styś-Fijoł, A. Stolarek, K. Piekarska 

Bieżący numer