Suplement - 2016

Suplementy

Spis treści

4.Postać i dorobek Profesora Michała Mazurkiewicza w zakresie badań nad kokcydiozą drobiuKamila Bobrek6.Kokcydia - czy wszystkie są takie same i czy to ma jakieś praktyczne znaczenie?Damer P. Blake10.Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015Tomasz Kwiatkowski17.Strategie i praktyki w prewencji kokcydiozyV. Stanev, R. Vargas, M. Quiroz, D. Vancraeynest21.Rola kokcydiostatyków w utrzymaniu integralności jelit u kurcząt brojlerówThomas K. Jeffers26.Kokcydioza - szczepienia, diagnoza, wyzwaniaSteve Fitz-Coy30.Znaczenie patologiczne i ekonomiczne pierwotniaka Eimeria maxima - problemy diagnostyczne, lekooporność: przeglądVasil Stanev, Stuart Andrews34.ROTECCTM - program zarządzania kokcydiozą 36.Oporność na kokcydiostatyki w drobiarstwie - stosowanie szczepionek w celu przywrócenia wrażliwościRalph Marshall39.Ograniczenie stosowania antybiotków w stadach brojlerów kurzych poprzez zastosowanie żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w programie rotacyjnym z kokcydiostatykami: wyniki badań terenowych przeprowadzonych w BelgiiStefan Ronsmans43.Badania terenowe nad skutecznością nowej, żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w stadach kur niosek reprodukcyjnych i towarowych, w których wcześniej wystąpiła kliniczna postać kokcydiozyBech-Sábat Gregori, Perozo-Mur Eva, March-Massós Ricard, Pagés Marc, Dardi Martina46.Kokcydioza indykówSteve Fitz-Coy49.Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowychMałgorzata Olejnik54.Zastosowanie ziół i ich ekstraktów w zwalczaniu kokcydiozy kurAndrzej Gaweł, Karolina Roszak, Łukasz Gaweł58.Światowe trendy w kontroli kokcydiozy. Czy jest w końcu coś nowego?Koen De Gussem61.Praktyczne uwagi na temat leczenia kokcydiozy drobiuMaurizio Stonfer67.Dezinwazja - istotny element w zwalczaniu kokcydiozy w stadach drobiuAndrzej Gaweł, Karolina Roszak74.Optigut - zastosowanie nowoczesnych technologii estryfikacji w połączeniu z i munoprofilaktyką kokcydiozy, w celu zachowaniaintegralności jelitJeroen Baeyens, Jan Anné, Tina Rogge, Jeroen De Gussem, Krzysztof Chudzik80.Wstępna próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w produkcji kurcząt brojlerówPiotr Szeleszczuk, Sylwia Doner, Joanna Nerc

Partnerzy

Zakup czasopisma