Suplement - 2016

Suplementy

Spis treści

4. Postać i dorobek Profesora Michała Mazurkiewicza w zakresie badań nad kokcydiozą drobiu
Kamila Bobrek
6. Kokcydia - czy wszystkie są takie same i czy to ma jakieś praktyczne znaczenie?
Damer P. Blake
10. Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015
Tomasz Kwiatkowski
17. Strategie i praktyki w prewencji kokcydiozy
V. Stanev, R. Vargas, M. Quiroz, D. Vancraeynest
21. Rola kokcydiostatyków w utrzymaniu integralności jelit u kurcząt brojlerów
Thomas K. Jeffers
26. Kokcydioza - szczepienia, diagnoza, wyzwania
Steve Fitz-Coy
30. Znaczenie patologiczne i ekonomiczne pierwotniaka Eimeria maxima - problemy diagnostyczne, lekooporność: przegląd
Vasil Stanev, Stuart Andrews
34. ROTECCTM - program zarządzania kokcydiozą
 
36. Oporność na kokcydiostatyki w drobiarstwie - stosowanie szczepionek w celu przywrócenia wrażliwości
Ralph Marshall
39. Ograniczenie stosowania antybiotków w stadach brojlerów kurzych poprzez zastosowanie żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w programie rotacyjnym z kokcydiostatykami: wyniki badań terenowych przeprowadzonych w Belgii
Stefan Ronsmans
43. Badania terenowe nad skutecznością nowej, żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w stadach kur niosek reprodukcyjnych i towarowych, w których wcześniej wystąpiła kliniczna postać kokcydiozy
Bech-Sábat Gregori, Perozo-Mur Eva, March-Massós Ricard, Pagés Marc, Dardi Martina
46. Kokcydioza indyków
Steve Fitz-Coy
49. Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych
Małgorzata Olejnik
54. Zastosowanie ziół i ich ekstraktów w zwalczaniu kokcydiozy kur
Andrzej Gaweł, Karolina Roszak, Łukasz Gaweł
58. Światowe trendy w kontroli kokcydiozy. Czy jest w końcu coś nowego?
Koen De Gussem
61. Praktyczne uwagi na temat leczenia kokcydiozy drobiu
Maurizio Stonfer
67. Dezinwazja - istotny element w zwalczaniu kokcydiozy w stadach drobiu
Andrzej Gaweł, Karolina Roszak
74. Optigut - zastosowanie nowoczesnych technologii estryfikacji w połączeniu z i munoprofilaktyką kokcydiozy, w celu zachowaniaintegralności jelit
Jeroen Baeyens, Jan Anné, Tina Rogge, Jeroen De Gussem, Krzysztof Chudzik
80. Wstępna próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w produkcji kurcząt brojlerów
Piotr Szeleszczuk, Sylwia Doner, Joanna Nerc

Bieżący numer