Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2014


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2
Wartość użytkowa bażantów (Phasianus colchicus L.) w świetle badań przeprowadzonych przez
pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cz. II
Helena Kontecka
6.
Kształtowanie warunków termicznych w strefie przebywania brojlerów kurzych za pomocą podłogowego ogrzewania i chłodzenia
Grzegorz Nawalany, Wacław Bieda, Jan Radoń, Paweł Sokołowski
10.
 
Zaburzenia rozwojowe u kur i indyków obserwowane podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotu Choroby
Ptaków
 
Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Marcin Śmiałek, Daria Pestka, Andrzej Koncicki
14.
 
Produkcja, ceny i konsumpcja drobiu w 2013 roku, cz. II
Krystyna Świetlik
18.
 
Witamina C w żywieniu drobiu
Krzysztof Lipiński
22.
 
Zarys problematyki emisji pyłów z kurników. Oczyszczanie powietrza wentylacyjnego z pyłu
Adam Chmielowski, Przemysław Marek
28.
 
Próba identyfikacji jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie cech morfologicznych, cz. II
Krzysztof Damaziak, Julia Riedel, Monika Michalczuk, Anna Siennicka
32.
 
Kokcydioza kur - etiologia, patogeneza, diagnostyka
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
36.
 
Występowanie zakażeń herpeswirusem gołębi (CoHV-1) w kraju
Grzegorz Woźniakowski, Piotr Wencel
42.
 
Grzyby pleśniowe i mikotoksyny w produkcji drobiu
Jan Grajewski, Magdalena Twarużek, Justyna Kwiatkowska
49.
 
Do Grecji i na Kanary polecisz za Biodolary
Łukasz Pączkowski
50.
 
Uprawnienia producenta drobiu w związku z kontrolą weterynaryjną
Patrycja Amrozińska
53.
Dopłaty do kredytów dla rolników i przetwórców w Banku BGŻ
54.
 
Pasożyty jelitowe u drobiu - Heterakis gallinarum
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
56.
 
Problematyka stresu przedubojowego u drobiu
Henryka Grażyna Korytkowska
60.
DSM „Eggciting” Seminarium
62.
 
Dla miłośników natury - Dolina Ptaków
Ewa Gornowicz
64.
 
Kur bankiwa (Gallus gallus)
Tomasz Doroń
69.
XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału WPSA
72.
20 lat jak jeden dzień!
74.
Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego
76.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
80.
Notowania

Bieżący numer