Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2014

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Specyficzne białka macierzy organicznej skorupy jaj
Agata Gondek, Agnieszka Wnuk, Natalia Mroczek-Sosnowska

10.

Próba identyfikacji jaj Zielononóżki kuropatwianej na podstawie cech morfologicznych, cz. I
Krzysztof Damaziak, Julia Riedel, Monika Michalczuk,
Anna Siennicka, Anna Przygudzka
16.
Efekty produkcji brojlerów gęsich na rusztach
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
20.
Mycie - ważny etap prawidłowej bioasekuracji na fermie
Dariusz Lewandowski
22.
Rola witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w intensywnej produkcji drobiarskiej
Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
28.
Analiza czynników wpływających na jakość jaj i wyniki reprodukcyjne przepiórek japońskich
(Coturnix coturnix japonica) - cz. I.
Sebastian Nowaczewski
32.
Zarządzanie problemem mikotoksyn
Joanna Brzozowska
36.
Białkowy Program Wieloletni - nowa szansa dla roślin strączkowych
Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek, Robert Mikuła,
Andrzej Rutkowski
39.
Martwicze zapalenie jelit u drobiu
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
42.
Reklama produktu leczniczego, cz. II
Adam Kuźma
46.
Optymalizacja żywienia zwierząt monogastrycznych w kierunku ograniczenia niekorzystnego wpływu intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko
Katarzyna Stadnicka, Maria Siwek, Tomasz Szwaczkowski
52.
Czy ważna jest obecność składników mineralnych w paszy dla drobiu?
Katarzyna Jankowska
58.
Zachowania godowe ptaków, cz, I
Karolina Wnęk, Monika Łukasiewicz
60.
Dwudniowe seminarium firmy Verbeek dla polskich hodowców kur niosek zakończyło się ogromnym sukcesem
62.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
64.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
68.
Notowania

Bieżący numer