Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2013

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


 2.

Ptaki, nie tylko domowe raport - 2013

Maciej Pawlak

8.

Mięso drobiowe jako żywność funkcjonalna:
przesłanki zdrowotne

Zenon Zduńczyk

12.

Wykorzystanie krajowych materiałów paszowych
w ekstensywnym chowie kur objętych programem ochrony

Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz, Sylwester
Świątkiewicz, Jolanta Calik

16.

Bobik niskotaninowy - nowa perspektywa w
żywieniu drobiu

Marcin Hejdysz, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski

20.

W jaki sposób upewnię się, że wybiorę
odpowiedni dodatek paszowy?

Marie-Laurence Le Ray

22.

Kwasy tłuszczowe oraz witamina E jako
czynniki immunomodulujące - wykorzystanie w żywieniu
kurcząt brojlerów

Paweł Konieczka

24.

Technologia stojąca za jakością wody na
Twojej Fermie

26.

Siódmy dzień odchowu - wskaźnikiem tuczu
brojlerów

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk

30.

Dodatki ziołowe w żywieniu drobiu

Henryka Grażyna Korytkowska

33.

Ceva C.H.I.C.K. Program - innowacyjne metody
kontroli jakości szczepień

Marek Wiśniewski

36.

Dbamy o fermę, zadbajmy również o siebie

Katarzyna Jankowska

40.

Przemysłowa produkcja indyków w Polsce - rys
historyczny, cz.I

Marian Biegański

46.

Lojalni mają lepiej

Łukasz Pączkowski

48.

Zmysł smaku u ptaków

Bożena Króliczewska

52.

Dlaczego aktywna miedź jest tak innowacyjna i
wydajna?

Marie-Laurence Le Ray

53.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii
Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz

Elżbieta Anders

55.

Efektywność LOVIT-probiotic w żywieniu
brojlera, cz. II

58.

Doktor Henryk Wcisło - wspomnienie

Lidia Lewko, Ewa Gornowicz

62.

Egzekucja wierzytelności

Adam Kuźma

66.

Pomiot - drobiowy substrat do produkcji biogazu

Zbigniew Podkówka, Bohuslav Cermak, Witold Podkówka

69.

Kultura walki kogutów, cz. II

Monika Łukasiewicz, Katarzyna Kolosa, Anna Siennicka

74.

BIOMIN Info Days - spotkanie informacyjne

76.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Barbara Ulatowska

80.

Notowania

 

Bieżący numer