Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2013
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


 2.

Czy wielkość i kształt mają znaczenie?

Sebastian Nowaczewski

8.

Zapłodnienie - najważniejsza cecha linii męskiej, cz. III

Alina Rachwał

14.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla drobiowego
mięsa odkostnionego mechanicznie

Mirosław Michalski

16.

Fitaza w żywieniu drobiu

Rob ten Doeschate, Maciej Bochenek

20.

Chów bażantów
ptaków

Henryka Grażyna Korytkowska

24.

Myślisz że grzybica nie dotyczy Twojej fermy? Sprawdź!

Albert Nakielski

26.

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w przewodzie
pokarmowym drobiu

Bożena Króliczewska

31.

Obserwacja zachowań drobiu wskaźnikiem dla producenta

Katarzyna Jankowska

36.

Kontrola warunków mikroklimatycznych w kurniku

Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra

40.

Dzikie ptactwo ze staropolskiego stołu

Agnieszka Wnuk, Natalia Mroczek-Sosnowska, Monika Łukasiewicz

44.

Dezinwazja - niedoceniany element w strategiach profilaktyki
kokcydiozy drobiu

Sylwia Doner, Piotr Szeleszczuk

50.

FWL-1 „Pasza-Woda-Światło” System do kontrolowanego
żywienia brojlera

Andrzej Zagórski

52.

Emisja gazów cieplarnianych przez drób

Zbigniew Podkówka, Bohuslav Cermak, Witold Podkówka

54

Enteropatie u drobiu

52.

Pecunia non olet (pieniądze nie śmierdzą) w starożytnym
Rzymie, a we współczesnej Europie fermy drobiu non olet

Adam Kuźma

59

Wielkie otwarcie pierwszej Fermy Referencyjnej De Heus
brojlera kurzego na Wielkopolsce

60.

Wspomnienie o Profesorze Jacku Kijowskim (1948-2013)

Jan Zabielski, Piotr Konieczny

62.

Proces pierzenia się drobiu

Elżbieta Szablewska, mgr inż. Bogusława Pyka

66.

XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA

68.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Barbara Ulatowska

72.

Notowania

 

Bieżący numer