Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2010

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Nowoczesne modelowanie środowiska układu pokarmowego drobiu w aspekcie zdrowotnym i produkcyjnym, cz. IVb
Tomasz Jerzy Wertelecki
8.
Czas i warunki przetrzymywania jaj przed inkubacją jako istotny element wpływający na wyniki wylęgowości oraz metabolizm i jakość piskląt
Sebastian Nowaczewski
12.
Ochrona fermy przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
16.
Krajowy popyt na drób w 2009 roku
Krystyna Świetlik
20.
Jakość paszy a zdrowotność wylęganych piskląt, cz. VIII
Alina Rachwał
24.
Ograniczenie wpływu stresu termicznego w hodowli
brojlera kurzego
26.
Znowu powraca pytanie: białe czy brązowe?
Stanisław Wężyk
27.
SOMMER ­ artykuł promocyjny
28.
Wykorzystanie substancji ziołowych w profilaktyce chorób
zakaźnych
Michał Jankowski
31.
Co jeszcze może mieć wpływ na masę mięśnia piersiowego
u indyków?
Andrzej Konarkowski
34.
Metody diagnostyki kokcydiozy kur
Piotr Szeleszczuk, Ewelina Barbara Czyżewska
40.
Ergo unde veniebas Gallus?, cz. II
Monika Łukasiewicz
43.
Preparaty ziołowe w profilaktyce zespołu zaburzonego wchłaniania i marskości wątroby u zwierząt, cz. III
Henryk Różański, Waldemar Drymel
46.
Co mówi się w Holandii o przywróceniu stosowania mączek
mięsno­kostnych
49.
XXII Międzynarodowe Sympozjum PO WPSA
pt. „Nauka praktyce drobiarskiej ­ praktyka drobiarska nauce”
51.
Nowe programy Provimi Polska dla niosek jaj konsumpcyjnych
52.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
56.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders

Bieżący numer