Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2012

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Zagrożenia rozwoju polskiego drobiarstwa
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
6.
Marketing produktów drobiarskich, cz. II
Jacek Kijowski, Robert Kusterka
10.
Zasady dobrych praktyk i system HACCP w zapewnieniu bezpieczeństwa w łańcuchu produkcji drobiarskiej
Krzysztof Kwiatek
14.
Wynik fermowy nie jest ważny, jest najważniejszy
17.
Wróć kuro do gniazda!
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
20.
Termoregulacja zarodka ptaków cz. II
Marcin W. Lis
24.
Woda dla drobiu - tylko dobrej jakości
Henryka Grażyna Korytkowska
28.
Choroby drobiu i ich leczenie w drugiej połowie XIX wieku
Konstanty Romaniuk
30.
Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz. III
Monika Łukasiewicz, Jacek Jędrzejewski, Anna Siennicka
34.
Wolno rosnące kurczęta w produkcji mięsa drobiowego, cz. I
Katarzyna Połtowicz
39.
Innowacyjne rozwiązanie w produkcji drobiarskiej
40.
Istota integracji na rynku drobiarskim - holding jako forma prawna zintegrowanej działalności w drobiarstwie
Adam Kuźma
44.
Problem chwastów w mieszankach paszowych
Wojciech Grudzień
46.
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Koreleskim
48.
System Flextra w praktyce na Fermie Pana Zdzisława Serafina
51.
Listy od Czytelników
52.
Dymorfizm płciowy oraz zachowania intra - i interseksualne kuraków
Sebastian Nowaczewski
55.
Stres u zwierząt
Konstanty Romaniuk
59.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
63.
Rynek

Bieżący numer