Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2010

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Jakość paszy a zdrowotność wylęganych piskląt, cz. VI
Alina Rachwał
6.
Stopnie i tytuły naukowe oraz stanowiska na uczelniach i w instytutach naukowych w Polsce
Roman Bochno, Danuta Michalik
10.
Wykorzystanie surowca jajczarskiego do produkcji nutraceutyków i preparatów biomedycznych, cz. II
Tadeusz Trziszka, Zbigniew Dobrzański
12.
Drobiarstwo wielkopolskie w XX wieku, cz. III
Okres od 1971 do 1989 roku
Helena Kontecka
16.
Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi, cz. III Gubienie gryzoni w budynkach inwentarskich i wokół nich
Stanisław Ignatowicz
22.
ALLIVET­ potencjał czosnku w profilaktyce i zwalczaniu salmonelli
Krystian Korzewski
24.
Nowoczesne modelowanie środowiska układu pokarmowego drobiu w aspekcie zdrowotnym i produkcyjnym, cz. II 
Beta­glukany narzędziem efektywnej kontroli integralności struktur układu pokarmowego u drobiu
Tomasz Jerzy Wertelecki
30.
Przewód pokarmowy ­ wybrane substancje wykazujące korzystny wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego
32.
Badanie i ocena stanu mikrobiologicznego pasz przemysłowych dla drobiu, cz. II
Krzysztof Kwiatek
35.
Oszałamianie (ogłuszanie) podczas uboju jako jeden z czynników stresogennych wpływających na dyskomfort u drobiu, cz. I
Katarzyna Jankowska
38.
Muchy i ich zwalczanie
Stanisław Ignatowicz
43.
Mikotoksykozy mieszane
Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka
48.
V Konferencja Intervet dla lekarzy weterynarii specjalistów chorób drobiu
50.
Produkcja mięsa powinna być zrównoważona, cz I. Drób, wieprzowina czy wołowina?
Andrzej Konarkowski
52.
Cechy rzeźne oraz charakterystyka mięsa bażantów łownych
Sebastian Nowaczewski
56.
Listy od Czytelników
57.
Informacja prasowa
58.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer