Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2011... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Ptak - organizm złożony z komórek
Maciej Pawlak
6.
Zasady HACCP i aktualna sytuacja w zakresie wdrażania systemu, cz. II
Mirosław M. Michalski
12.
Preparowana soja pełnotłusta - materiał paszowy coraz szerzej wprowadzany do nowoczesnych receptur, cz. II
Tomasz Wertelecki
16.
Konsumpcja jaj w 2010 r. na tle lat wcześniejszych i jej uwarunkowania
Krystyna Świetlik
18.
Zwiększenie efektywności hodowli kur mięsnych, cz. V
Alina Rachwał
22.
Mięso kaczek mało popularne w Polsce
Ewa Gornowicz
28.
Przechowywanie odchodów drobiowych i jego skutki
Eugeniusz Herbut, Wojciech Krawczyk, Jacek Walczak
30.
Wpływ zmian klimatu na owady i ptaki
Jan Boczek
33.
Własna mieszalnia pasz…?
Wojciech Grudzień
36.
Zakażenia enterokokowe kur - narastające zagrożenie zdrowotne!
Piotr Szeleszczuk, Beata Dolka, Jacek Mamczur
42.
Czynniki wpływające na efektywność chowu drobiu, cz. I
Katarzyna Jankowska
46.
Kilka słów o właściwościach funkcjonalnych jaj
50.
Układ immunologiczny ptaków, cz. II
Karolina Tarasiuk
53.
Rola Efektywnych Mikroorganizmów w produkcji drobiarskiej
Henryka Grażyna Korytkowska
56.
ALLIVET - na jesienne chłody
Krystian Korzewski
58.
Listy od Czytelników
60.
Produkcja drobiu w Polsce na skraju opłacalności
Tomasz Kodłubański
61.
Krawjowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
66.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders

Bieżący numer