Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2011


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Tarczyca u ptaków - wpływ hormonów tarczycowych na fizjologię ptaka. Przegląd komponentów paszowych zawierających substancje wolotwórcze stosowanych w żywieniu drobiu, cz. I
Bogusława Pyka, Elżbieta Kopczyńska
6.
Zwiększenie efektywności hodowli kur mięsnych, cz. III
Alina Rachwał
10.
Standardy handlowe UNECE dla mięsna kurzego i indyczego w obrocie międzynarodowym
Elżbieta Anders
13.
Parytet a konflikty w stadzie kur
Stanisław Wężyk
16.
Szkolenie producentów gęsi w Kołudzie Wielkiej
18.
Symbolika ptaków w Biblii
Katarzyna Przybylska, Tomasz Szwaczkowski
20.
Wpływ porażenia przez owady i roztocze na jakość produktów spożywczych i pasz
Jan Boczek
24.
Poprawa technologii lęgu nie wyklucza chorób okresu okołolęgowego, cz. II
Katarzyna Jankowska
26.
Forma płynna czy sypka? Zalety i wady różnych form dostępnych elektrolitów
Michał Jankowski
28.
Antropozoonozy XXI wieku występujące u ptaków i zwierząt - zagrożeniem dla zdrowia człowieka, cz.III
Henryk Maciołek, Anetta Zielińska
32.
Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków (TRT) – poznaj… i kontroluj swojego wroga
Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Andrzej Koncicki
36.
HYDROTONIC najlepszy na wiele
38.
Wybrane pasożyty zewnętrzne drobiu
Anna Jankowska, Ewa Popiela
43.
SOMMER - artykuł promocyjny
44.
Odchylenia morfologiczne jaj kurzych
Wojciech Grudzień
50.
Nie tylko Żuromin
52.
Listy od Czytelników
54.
Informacje prasowe
55.
Reasumpcja
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer