Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2011

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Metale ciężkie w środowisku oraz tkankach i produktach drobiarskich, cz. IV (arsen)
Maciej Durkalec, Ryszard Barej
6.
Zwiększenie efektywności hodowli kur mięsnych, cz. II
Alina Rachwał
11.
Skorupa - opakowanie ekologiczne
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
14.
Nadzór sanitarno – weterynaryjny w rzeźni drobiu, cz. IV
Mirosław Michalski, Mirosław Netczuk
18.
LIVOSTIN - chroni i regeneruje wątrobę
20.
Reprodukcja drobiu ozdobnego i ptaków amatorskich w pigułce
Sebastian Nowaczewski
23.
SOMMER - artykuł promocyjny
24.
L-karnityna i jej rola w organizmie. Możliwości zastosowania w żywieniu drobiu
Elżbieta Kopczyńska, Bogusława Pyka
27.
Alisan najskuteczniejszy w walce z kokcydiozą w Grecji
Michał Jankowski, Agata Andrzejewska
28.
Możliwości zagospodarowania odchodów z ferm drobiu w zgodzie zzasadami zrównoważonego rozwoju
Janusz R. Mroczek
32.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w żywieniu drobiu, cz. II
Łukasz Chorąży
36.
Pochodzenie, rasy i wystawy gołębi
Edward Pawlina, Katarzyna Borys
40.
Ocena i uwarunkowania jakości piskląt
Katarzyna Połtowicz
46.
Spopielanie odpadów organicznych
Jarosław Wieczorek
47.
Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych?, cz.II
Mateusz Rawski, Anna Sip, Damian Józefiak
51.
Poprawa technologii lęgu nie wyklucza chorób okresu okołolęgowego, cz. I
Katarzyna Jankowska
54.
Antropozoonozy XXI wieku występujące u ptaków i zwierząt - zagrożeniem dla zdrowia człowieka, cz.II
Henryk Maciołek, Anetta Zielińska
56.
Indyki powinny mieć odpowiednią wentylację
Andrzej Konarkowski
59.
Wentylacja wpływa na wszystko…
Wojciech Grudzień
62.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
66.
Aktualności
67.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders

Bieżący numer