Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2020
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.    Wszystko co trzeba wiedzieć o szczepieniach przeciwko mykoplazmozie drobiu

      Anna Sawicka-Durkalec, Grzegorz Tomczyk, Olimpia Kursa
6.     Enteropatie wirusowe u indyków
         Joanna Kowalczyk, Marcin Śmiałek, Bartłomiej Tykałowski, Andrzej Koncicki
10.   Enzymy paszowe w żywieniu drobiu, cz. II
         Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz
14.   Żywienie a syndrom nagłej śmierci sercowej, cz. I
         Adam Mirowski
18.   Przełomowy komponent sojowy
         Jarosław Iwaniuk
20.   Natłuszczanie pasz dla drobiu
         Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz
26.   Skorupa jaja – produkt doskonały
         Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
30.   Zastosowanie płyt warstwowych do termoizolacji budynków inwentarskich
         Przemysław Marek
33.   Ewolucja zbóż i jej wpływ na enzymy paszowe
         Maciej Bochenek, Rob ten Doeschate, Mike Bedford
36.   Woda – poważne wyzwanie dla przemysłu drobiarskiego, cz. II
         Bartosz Kierończyk, Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Damian Józefiak
40.   Weterynaryjne aspekty suplementacji witaminy D w produkcji drobiarskiej
         Piotr Szeleszczuk, Monika Rogala, Monika Michalczuk
45.   Dermanyssus gallinae – ptaszyniec kurzy – informacje praktyczne
         Rajmund Sokół
50.   CIBENZA EP150 jako efektywne rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów produkcji brojlerów kurzych
         Stanisław Budnik, Dariusz Wolski
54.   Znaczenie jakości wody w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej, cz. III
         Wojciech Kozdruń, Agnieszka Nawrocka
57.   Uwarunkowania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
60.   Przyczyny uszkodzenia kości mostka kur
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
63.   Zagadnienia inwazji Dermanyssus gallinae omawiane podczas obrad konferencji Eimeriana Avia, cz. II
         Piotr Szeleszczuk, Monika Rogala, Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
68.   Przedsiębiorcy o prawach konsumenta
         Renata Karbowska-Kuźma
72.   Wielobarierowy mechanizm kontroli bakterii Salmonella u drobiu, cz. I
         Paweł Bury-Burzymski
75.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżebieta Anders
77.   Reasumpcja
80.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
81.   Trendy społeczne, strategie polityczne i ich wpływ na drobiarstwo
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer